Uit de EIC-pilot zijn 827 innovaties voortgekomen, zo wordt duidelijk uit het EIC Impact rapport 2021. Ook faciliteert de EIC onderzoekers in het naar de markt brengen van hun bevindingen. Via de EIC Pathfinder zijn 408 projecten gefinancierd, wat 4324 publicaties heeft opgeleverd. Verder werkt de EIC aan gendergelijkheid in het onderzoeksveld: zo was in de pilot 31% van de onderzoekers vrouw.


EIC-pilot brengt impuls in Europese innovatie

Van onderzoek naar bedrijfsleven

Onderzoeksprojecten gesteund door de European Innovation Council (EIC) hebben tot nu toe 827 innovaties opgeleverd, blijkt uit het EIC Impact rapport 2021. De resultaten laten zien dat het EIC zich naast het bedrijfsleven ook op de onderzoeksector focust. Zo stimuleert de EIC door het organiseren van Innovatie Training Workshops onderzoekers hun ideeën te gebruiken voor het opzetten van ondernemingen. Daarnaast worden onderzoekers via het EIC Pathfinder Bootcamp aangemoedigd hun ideeën om te zetten in tastbare producten. Via de EIC Pathfinder zijn sinds 2014 408 projecten gefinancierd, in onder andere de gezondheids-, digitaliserings- en milieusector. De Pathfinder-projecten hebben al geleid tot 4324 publicaties, waarvan 3010 in peer reviewed journals. Daarnaast streeft de EIC via deze projecten ook naar een betere genderbalans in het onderzoeksveld. Zo was in 2020 31% van de deelnemende onderzoekers vrouw. Verder werden 22% van de deelnemende ondernemingen geleid door een vrouw.

Context

Dit jaar is de EIC officieel gestart als onderdeel van Horizon Europe. De EIC heeft een budget van tien miljard euro om baanbrekende innovaties te stimuleren. Dit gebeurt door drie financieringspijlers. Via de EIC Pathfinder financiert de EIC geavanceerd hoog-risico onderzoek. Hier zijn recentelijk 56 projecten voor geselecteerd. Via de EIC Transition-beurs zet de EIC de meest veelbelovende onderzoeksresultaten om naar innovatieve ondernemingen. Tenslotte stimuleert de EIC via de EIC Accelerator innovatie in het mkb. Hier nemen 65 ondernemingen aan deel. Momenteel zoekt de Raad van Bestuur van de EIC een nieuwe voorzitter.