Als reactie op de zorgen van verschillende onderzoekskoepels doet het bestuur van de European Innovation Council zes aanbevelingen om de intellectuele eigendomsbepalingen te verbeteren. Hieronder valt het afstemmen van de definitie van EIC-uitvinder met internationale definities, zodat het in lijn is met IP-wetgeving.


EIC beveelt verbeteringen voor intellectuele eigendomsbepalingen aan

Zes aanbevelingen   

Het European Innovation Council (EIC) bestuur beveelt zes verbeteringen aan over de bepalingen inzake intellectueel eigendom (IP) van de EIC Pathfinder- en Transition-regelingen. De aanbevelingen moeten in de volgende update van het EIC-werkprogramma worden opgenomen. Ze luiden als volgt:

  1. De definitie van EIC-uitvinder moet worden afgestemd op internationale definities in lijn met IP-wetgeving.
  2. De gastinstellingen van EIC-uitvinders moeten de tijd krijgen om de bescherming en de commercialisering van de resultaten te ondersteunen. Dit omvat ook ondersteuning van het aanvragen van patenten.
  3. Als voorwaarde voor financiering moet de EIC-uitvinder zijn best doen om de commerciële exploitatiemogelijkheden te verwezenlijken. Dit omvat ook wanneer er wordt samengewerkt met een organisatie voor technologieoverdracht binnen de gastinstelling.
  4. Als een gastinstelling financiële en deskundige steun verleent, kan de instelling hier een vergoeding voor ontvangen.
  5. Indien een instelling niet bereid of in staat is om steun te geven, moet zij de EIC-uitvinder gratis de volledige toegangsrechten geven om het patent te exploiteren.
  6. Er moet gewerkt worden aan richtlijnen over evenredige voorwaarden en prestatiemaatstaven voor commercialisering.

Context

De aanbevelingen van de EIC volgen als reactie op Europese onderzoekskoepels die eind 2022 pleitten voor aanpassing van intellectuele eigendomsbepalingen voor EIC Pathfinder- en Transition-regelingen. De Commissie streeft ernaar om kennisvalorisatie te verbeteren. Als hulp bij de uitdagingen rondom IP presenteerde de Commissie in november 2022 een gids voor slim beheer van intellectueel eigendom in Horizon Europe. De EIC is opgericht om baanbrekende innovatieprojecten te ondersteunen.  

 

Mede geschreven door Lotte Kloosterhof.