Interreg Noordzeeregio concentreert de komende zeven jaar op vier prioriteiten. Dat zijn economische veerkracht en regionale innovatie, een kleinere ecologische voetafdruk, klimaatadaptatie en biodiversiteit, en betrokkenheid van maritieme partijen in het bestuur. 


Een groen en toekomstbestendig plan voor Interreg Noordzee

Prioriteiten stellen 

Interreg Noordzeeregio heeft vier hoofdprioriteiten bepaald tot 2027. Dat is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het North Sea Region Programme 2021-2027. De vier prioriteiten zijn: 

  1. Het Noordzeegebied economisch veerkrachtiger maken en regionale innovatie bevorderen. Specifieke doelen binnen deze prioriteit zijn onder andere het ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatiestrategieën, de industriële transitie en ondernemerschap.   

  2. Een groene transitie in het Noordzeegebied met aandacht voor de ontwikkeling van groene energie, alternatieve brandstoffen, een circulaire economie en duurzaam vervoer.  

  3. Het verbeteren van de biodiversiteit, groene infrastructuur in de stedelijke omgeving en het verminderen van vervuiling.  

  4. Een verbeterd maritiem bestuur voor de Noordzeeregio, wat bereikt moet worden door nieuwe of versterkte sectoroverstijgende netwerken die maritiem bestuur op meerdere niveaus vergemakkelijken. 

Verder zijn er drie extra dimensies (“spotlights”) van bijzonder belang in de Noordzeeregio: digitalisering, plattelandsontwikkeling en verbindingen tussen platteland en stad, en krachten en uitdagingen in het Noordzeegebied. Het programma nodigt projecten uit om waar mogelijk spotlight-thema's op te nemen. 

Context 

Het volgende programma voor de Noordzeeregio is nog volop in ontwikkeling en gaat naar verwachting in 2021 van start. Uit een consultatie van Interreg bleek dat het aanpakken van klimaatverandering duidelijk werd gezien als een topprioriteit in het Noordzeegebied. Het  North Sea Region Programme is een van de vijftien transnationale Interreg-programma's die samenwerking in grotere geografische gebieden in verschillende landen ondersteunen. De landen die lid zijn van het nieuwe Noordzeeregio-programma zijn België, Denemarken, Duitsland, Noorwegen, Zweden en Nederland. Het Verenigd Koninkrijk is uit het programma gestapt. In totaal krijgt het Interreg-programma acht miljard euro en komt er meer aandacht voor klimaat- en sociale acties en kleine projecten.