De Commissie vraagt naar uw ideeën voor de missies in Horizon Europe. Op een nieuwe website kan men concrete voorstellen voor acties doen. Vervolgens wordt er publiekelijk gestemd om de beste ideeën te vinden. Tot en met 6 september kan men acties voorstellen. Stemmen kan tot en met 14 september 2020.

Doe mee aan de Horizon Europe missies

Deel uw ideeën

Deel uw ideeën voor de missies in Horizon Europe. Op een nieuwe website kan men concrete voorstellen aandragen die zullen worden opgenomen in de missies: missions-get-involved.ec.europa.eu. Vervolgens kan er gestemd worden om de beste ideeën te vinden. Met de ophaalronde wil de Commissie de missies laten aansluiten op de behoeftes van burgers. Tot en met 6 september kan men ideeën aandragen. Tot en met 14 september kan er gestemd worden over de ideeën.

Context

De missies vormen een nieuw onderdeel van Horizon Europe. Het doel van de missie-gedreven aanpak is het vergroten van de impact van onderzoek op de samenleving door burgers te betrekken bij het bepalen van onderzoeksdoelen. In juni presenteerden de mission boards hun voorstellen voor de missies. Tijdens de Europese R&I Days die van 22 tot en met 24 september plaatsvinden zullen de mission boards hun definitieve advies aan de Commissie uitbrengen, waarop de Commissie eind 2020 de geselecteerde missies bekendmaakt. Als alles goed verloopt, kunnen de missies in 2021 gelanceerd worden als nieuw onderdeel van Horizon Europe.