De Commissie heeft een consultatie geopend over de herziening van de regels voor staatssteun op het gebied van klimaat, energie en milieu. De herziening moet bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen uit de Green Deal, door de regels efficiënter te maken en de reikwijdte te vergroten. Reageren kan tot 2 augustus. 


De Commissie vraagt uw mening over nieuwe staatssteunregels voor duurzame projecten

Bijdragen aan de groene transitie 

De Commissie vraagt uw input over haar voorstel om de staatssteunregels op het gebied van klimaat, energie en milieu te herzien. In het voorstel zullen de staatssteunregels onder de nieuwe titel Climate, Energy and Environmental State aid guidelines (CEEAG) verder gaan. De regels worden versoepeld om zo ruimte te bieden aan nieuwe sectoren en technologieën die de klimaatdoelstellingen ondersteunen, door het creëren van nieuwe compatibiliteitsregels. Daarbij moeten de regels efficiënter worden zonder hierbij de concurrentie op de interne markt in het gedrang te brengen. De herziening doelt er als laatste op om meer cohesie te creëren tussen klimaat- en energiewetgeving. Deze vernieuwingen werden aangemerkt als verbeterpunten in de State Aid Fitness Check, een evaluatie van de Commissie over de toekomstbestendigheid van de huidige staatssteunregels. Reageren op de herziening kan tot 2 augustus. De input van (kennis)instellingen is welkom. 

Context 

De Europese Klimaatwet stelt dat Europa voor 2050 klimaatneutraal moet zijn en de uitstoot van broeikasgassen voor 2030 moet verminderen met ten minste 55%. De Commissie wil staatssteunregels toekomstbestendiger maken, om zo de groene, digitale en industriële transitie beter te ondersteunen. Hiervoor opende zij al eerder een roadmap. Ook de staatssteunregels voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) gaan op de schop. De herziening van de regels voor staatssteun op het gebied van klimaat, energie en milieu moet eind 2021 worden aangenomen.