De Commissie vraagt uw input over de herziende staatssteunregels voor belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI's). De Commissie heeft een vernieuwde IPCEI Mededeling gepubliceerd, waarop u kunt reageren tot en met 20 april.


De Commissie vraagt uw mening over de concept IPCEI Mededeling

Uw input over de vernieuwde IPCEI Mededeling 

U kunt de Commissie adviseren over de herziening van de criteria voor belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI’s). De Commissie heeft een concept IPCEI Mededeling gepubliceerd. De herziene Mededeling doet een poging IPCEI-criteria te verduidelijken, betere toegang te verschaffen aan het mkb en de IPCEI’s beter in lijn te brengen met Europese prioriteiten, zoals de groene en digitale transitie. Reageren op de conceptversie van de Commissie kan tot en met 20 april. In de tweede helft van 2021 wordt de nieuwe IPCEI Mededeling aangenomen. 

Context 

IPCEI’s zijn grensoverschrijdende projecten die voor het Europese concurrentievermogen een strategisch belang bieden. Innovatieve projecten die zich kwalificeren als een IPCEI kunnen staatssteun krijgen vanuit gezamenlijke publieke fondsen. Op deze manier worden lidstaten aangemoedigd om innovatieve projecten op te zetten. Naar aanleiding van een evaluatie, de State Aid Fitness Check, heeft de Commissie besloten de huidige Mededeling voor IPCEI’s te herzien. Na de publieke consultatie wordt de vernieuwde Mededeling besproken met de lidstaten.