De vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is opgericht om het Nederlands kennisveld te informeren over de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie en onderwijs. Daarnaast faciliteert Neth-ER op uit

Consultatie open Science with and for Society

De Europese Commissie heeft een consultatie gelanceerd voor het 2016-2017 werkprogramma van Science with and for Society. Dit onderdeel van Horizon 2020 beoogt een effectieve samenwerking tussen wetenschap en de samenleving op te zetten. Geïnteresseerden kunnen tot 12 oktober 2014 een vragenlijst invullen.

Een van de horizontale activiteiten van Horizon 2020 is het programma Science with and for Society. Dit programma beoogt, naast het opzetten van een effectieve interactie tussen de wetenschap en de samenleving, nieuw talent aan te trekken en wetenschappelijke excellentie te koppelen aan maatschappelijk bewustzijn en verantwoordelijkheid.

Meer informatie
Website: Consultation on Horizon 2020 Science with and for Society Work Programme 2016-2017