Wordt uw organisatie een Europese onderzoeks- en innovatievriend? De Commissie nodigt organisaties en individuen uit voor een netwerk van Friends of EU Research and Innovation. Vrienden fungeren als promotors en gesprekspartners op het gebied van onderzoek & innovatie. Bovendien zorgt het netwerk voor zichtbaarheid en draagt het bij aan kennisdeling, aldus de Commissie.


Commissie: ‘Word nu vriend van EU Research and Innovation’

De Commissie zoekt vrienden

De Commissie roept organisaties en individuen op om vrienden te worden van EU Research and Innovation. Met deze vrienden wil de Commissie een netwerk vormen van bestaande netwerken, verenigingen en organisaties die zich inzetten als promotors en gesprekspartners op het gebied van Europees onderzoek & innovatie (O&I). Daarnaast wil de Commissie dat vrienden de kernwaardes van de EU promoten en de prioriteiten van de EU steunen. Ideale kandidaten zijn universiteiten, NGO’s, bedrijven en koepels, maar het staat ieder individu en organisaties vrij om zich aan te melden.

Wat moet je doen en wat levert het op?

Van organisaties of individuen die zich aanmelden als vriend verwacht de Commissie dat zij optreden als promotor en gesprekspartner voor onderzoek & innovatie gefinancierd door de EU. Vrienden krijgen verder toegang tot een platform waar ze met andere organisaties informatie kunnen uitwisselen. Daarnaast kunnen organisaties hun evenementen op de website van de Commissie publiceren en krijgen ze toegang tot exclusieve toegang tot informatie en werksessies van de Commissie. Deelname kost geen geld, maar wordt ook niet vergoed.

Vriend worden

Vrienden kunnen zich online registreren door te verklaren dat ze de Europese waarden delen. Na goedkeuring van de aanmelding maakt de Commissie informatie over de organisatie openbaar op het EU Research & Innovation community platform, dat nog gelanceerd zal worden.

Context

De Commissie lanceerde het initiatief tijdens de R&I days. Het is één van de manieren van de Commissie om Europese en nationale organisaties dichter bij elkaar te brengen. De Commissie organiseerde het evenement in 2022 voor de vierde keer. De sessie waar het vrienden initiatief wordt gelanceerd is hier terug te kijken.

 

Mede geschreven door Bram Veerman