De Commissie heeft een lijst samengesteld met hoogwaardige datasets die binnen zestien maanden kosteloos voor hergebruik beschikbaar moeten worden gemaakt. Dit geldt ook voor onderzoeksdata van kennisinstellingen, voor zover die binnen de thema’s past. De bedoeling is dat de data onderzoek en innovatie ondersteunen en het bedrijfsleven helpt om nieuwe technologie en producten te ontwikkelen.


Commissie verplicht ook kennisinstellingen openbaar maken van hoogwaardige datasets

Hoogwaardige datasets openbaar

Instellingen uit de publieke sector moeten bepaalde hoogwaardige datasets binnen zestien maanden publiekelijk toegankelijk maken. Dit heeft de Commissie bekend gemaakt in een persbericht. De lijst met datasets bevat zes categorieën: georuimtelijk/spatiaal, aardobservatie en milieu, meteorologisch, statistisch, bedrijfsgegevens en mobiliteit. De lijst kan later nog worden uitgebreid. Voor kennisinstellingen betekent dit dat zij publiek gefinancierde, reeds openbaar gemaakte onderzoeksdata beschikbaar moeten stellen, als de data onder de door de Commissie geïdentificeerde categorieën valt. Het publiek toegankelijk maken van de datasets moet onderzoek en innovatie vergemakkelijken en het mogelijk maken voor het bedrijfsleven om nieuwe producten en innovatieve oplossingen te ontwikkelen.

Context

De Verordening voor het openbaar maken van hoogwaardige datasets komt voor uit de Richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie van 2019. De Commissie heeft ook een Q&A uitgebracht met meer informatie, bijvoorbeeld over de ondersteunende rol van het Digital Europe programma in het beschikbaar maken van onderzoeksgegevens.

 

Mede geschreven door Laura de Boer.