De Commissie lanceert twee nieuwe pilots waarin het burgers meer hoopt te betrekken bij cohesiebeleid. De pilots moeten burgers en maatschappelijke organisaties in staat stellen om cohesieprojecten beter vorm te geven.

 Commissie start pilots om burgers meer te betrekken bij cohesiebeleid

De Commissie lanceert twee nieuwe pilots waarin het burgers meer hoopt te betrekken bij cohesiebeleid. De pilots moeten burgers en maatschappelijke organisaties in staat stellen om cohesieprojecten beter vorm te geven.

Twee pilots zetten in op burgerbetrokkenheid

De Commissie introduceert twee pilots die tot meer inspraak van burgers en het maatschappelijk middenveld in cohesiebeleid moeten leiden. Via de pilots ontvangen maatschappelijke organisaties ondersteuning van experts in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die nodig zijn om cohesieprojecten vorm te geven. De eerste pilot moet organisaties die Europese fondsen beheren helpen in het opzetten van nieuwe initiatieven om burgers meer te betrekken en transparantie te promoten. Voor de tweede pilot heeft de Commissie 250 duizend euro opzijgezet om grassroots financiering voor innovatieve ideeën en initiatieven van burgers mogelijk te maken. Hierbij focust de Commissie zich vooral op kleinere maatschappelijke organisaties en lokale initiatieven. De pilots moeten een fundament leggen voor beter cohesiebeleid binnen de EU.

Context

De twee pilots worden gedurende de komende 12 maanden uitgevoerd. De call voor de eerste pilot staat inmiddels open voor geïnteresseerden, de tweede pilot zal later geopend worden. Houd deze website hiervoor in de gaten. De resultaten – die vervolgens via een rapport worden gepresenteerd – moeten inzicht verschaffen in hoe burgers beter kunnen worden betrokken bij cohesiebeleid. Daarnaast hoopt de Commissie vergelijkbare initiatieven op het gebeid van cohesiebeleid te bevorderen in het volgende Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK). Ook op andere beleidsterreinen probeert de Commissie burgers beter te betrekken, zoals bij de uitwerking van Horizon Europe of het werk van het Joint Research Centre.

Meer informatie:

Publicatie Europese Commissie: Cohesion Policy: involving citiznens to ensure better results
Call pilot 1 Commissie: Calls for expressions of interest – DG REGIO
Call pilot 2 Commissie: Call for Proposals – DG REGIO – hier zal de pilot gepubliceerd worden
Artikel Neth-ER: Cohesiebeleid na 2020: gericht op innovatie en digitale technologieën
Artikel Neth-ER: Europeanen vinden onderwijs belangrijkste prioriteit voor regionaal beleid
Artikel Neth-ER: Tijd om echt te luisteren naar de Europese bevolking
Artikel Neth-ER: Slimmere specialisatie cruciaal voor post-2020 Cohesiebeleid