Vijf ‘foresight’-studies schetsen de onderzoekstoekomst voor de missies in Horizon Europe. Met de studies blikt de Commissie vooruit op trends, doorbraken en uitdagingen die relevant kunnen zijn voor de missies. De bevindingen bepalen ten dele waar de missies hun geld op in zullen zetten.


Commissie schetst toekomstvisie vijf missies

Iedere missies een onderbouwde toekomstvisie

De missies in Horizon Europe zullen baanbrekend onderzoek financieren op vijf themagebieden, maar op welke onderzoeksbeloftes moet de Commissie haar geld inzetten? Vijf ‘foresight’-studies moesten daar een antwoord op bieden en lagen ten grondslag aan de adviezen van de mission boards. Voor iedere missie maakte een groep experts een brede analyse van trends op dat gebied (‘horizon scanning’), inclusief meerdere scenarioschetsen. Daarbij keek de groep ook naar mogelijke beren op de weg en veelbelovende nieuwe kennisgebieden en technologieën. Hierdoor schetst elk rapport een tamelijk gedetailleerd beeld van activiteiten die kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de missies.

Publicatie voor transparantie

De Commissie publiceert de studies omwille van de transparantie. De bevindingen zijn namelijk al meegenomen in de adviezen van de mission boards en de daaropvolgende implementatieplannen. Onderzoekers kunnen de studies gebruiken om meer inzicht te krijgen in het type activiteiten dat de missies zullen financieren en waarom dit relevant wordt geacht.

Context

De missies zijn één van de impactgerichte vernieuwingen in Horizon Europe. In september 2021 presenteerde de Commissie een implementatieplan voor elke missie, dat in kaart brengt hoe de doelen bereikt moeten worden. Deze studies zijn uitgevoerd door het ‘foresight’-team van de Commissie, dat normaliter uitzoekt welke factoren van invloed zijn op de strategische keuzes van de EU. In 2021 bekeek hun hoofdrapport de internationale bewegingsvrijheid van de EU. In 2020 richtte het team zich op toekomstbestendigheid en veerkracht.