De Europese Commissie heeft het consultatieproces geopend voor Europe's Beating Cancer Plan. Dit plan moet de basis vormen voor een gezamenlijke Europese strijd tegen kanker. Dit werd bekendgemaakt op Wereldkankerdag.

Commissie opent consultaties voor Europe’s Beating Cancer Plan

De Europese Commissie heeft het consultatieproces geopend voor het Europe's Beating Cancer Plan. Dit plan moet de basis vormen voor een gezamenlijke Europese strijd tegen kanker. Dit werd bekendgemaakt op Wereldkankerdag.

Commissie opent twee consultaties

Om het Europe's Beating Cancer Plan te ontwikkelen vraagt de Commissie om input van belanghebbenden en burgers via een uitgebreid consultatieproces. De Commissie lanceert zowel een feedbackprocedure als een open consultatie. De feedbackprocedure richt zich op de roadmap van de Commissie waarin onder meer de context, kadering en doelstellingen van het plan beschreven staan. Hierop kan een korte feedback gegeven worden tot 3 maart. De open consultatie gaat meer in detail en vraagt burgers en stakeholders naar hun mening over onderdelen van het plan. De Commissie zal deze input gebruiken voor het bepalen van focusgebieden en het vormgeven van toekomstige actiepunten. U kunt reageren op deze consultatie tot 21 mei.

Europese aanpak tegen kanker

Het uiteindelijke plan moet het lijden dat ontstaat door kanker verminderen en lidstaten ondersteunen in verbetering van preventie, controle en zorg. Daarbij wil de Commissie ook de ongelijkheden tussen lidstaten op gezondheidsniveau aanpakken. Het plan zal acties bevatten voor de verschillende fasen van de ziekte. Dit betreft onder meer preventieve maatregelen, diagnose, behandeling en levenskwaliteit. Commissievoorzitter Von der Leyen sprak zich tijdens Wereldkankerdag uit over de plannen: “Vandaag slaan we een gezamenlijke weg in die moet leiden tot Europe’s Beating Cancer Action Plan. Samen kunnen we het verschil maken: door preventie en onderzoek, door een nieuwe data-strategie en gelijkheid in behandeling door heel Europa.”

Context

Op Wereldkankerdag kondigde de Commissie de consultatie aan die zal bijdragen aan het Europe's Beating Cancer Plan. De publicatie hiervan is voorzien voor eind 2020. Tot juli zal de Commissie in discussie gaan met belanghebbenden. Zo worden de lidstaten geraadpleegd en zijn er consultaties met andere maatschappelijke organisaties over het plan. Een van de missies van Horizon Europe zal over kanker gaan, hier is een Mission Board voor in het leven geroepen.

Meer informatie: 

Persbericht Europese Commissie: European Commission launches EU-wide public consultation on Europe's Beating Cancer Plan
Consultatie: Europe’s Beating Cancer Plan
Artikel Neth-ER: Missies in 2020, de stand van zaken
Artikel Neth-ER: Wat doet de Commissie in 2020
Artikel Neth-ER: Voorzitter Mission Board kanker treedt af