Biodiversiteit, energie-efficiënte gebouwen en persistente chemicaliën lijken de meest relevante onderwerpen voor de Green Deal call in Horizon 2020 te zijn. Dat concludeert de Commissie op basis van een enquête onder het Europese kennisveld. Respondenten plaatsten groene (lucht)havens en het bestrijden van extreme bosbranden dan weer minder hoog op de agenda.

Commissie één stap dichter bij Green Deal call

Biodiversiteit belangrijkst maar tekst voor de call ongeschikt

Onderzoek naar het herstellen van de biodiversiteit en andere ecosysteemdiensten wordt door respondenten als het meest relevante onderwerp voor de Green Deal call in Horizon 2020 aangeduid. Ook onderzoek naar energie- en grondstofefficiënte gebouwen en persistente en mobiele chemicaliën verdient aandacht. Dat concludeert de Commissie op basis van van een online consultatie over de call, die dit najaar wordt verwacht. Bijna 6000 onderzoekers, burgers en bedrijven vulden de enquête in. Hoewel biodiversiteit als meest urgent wordt geacht, is men niet te spreken over het ontwerp voor de call-tekst. Ook de tekst voor onderzoek naar de energietransitie in Afrika wordt minder gewaardeerd. Onderwerpen die in de enquête als neutraal of minder relevant werden aangeduid, zijn het bestrijden van bosbranden, groene (luchthavens), een elektrolyse machine van 100 MW en het digitaal observeren van oceanen. 

Context

De Green Deal is de topprioriteit van de Commissie Von der Leyen en heeft als doel om Europa voor 2050 klimaatneutraal te maken. Ter voorbereiding van een speciale Green Deal call in Horizon 2020 schreef de Commissie een online enquête uit, wat niet gebruikelijk is voor onderdelen van werkprogramma’s. Met de call is naar verwachting 1 miljard euro gemoeid. Dat komt bovenop de 350 miljoen euro die wordt vrijgemaakt in de European Innovation Council.