De Commissie vraagt om input voor het opstellen van een aanpak tegen de brain drain binnen de EU. Zowel universiteiten en academici, belanghebbenden en overige geïnteresseerden kunnen hun feedback geven over de oorzaken van dit probleem en mogelijke oplossingen. Input geven is mogelijk tot en met 21 juni.


Commissie is op zoek naar de beste manier om brain drain op te lossen

De Commissie vraagt uw mening

De Commissie is benieuwd naar uw mening voor het opstellen van een aanpak tegen de brain drain binnen de EU. Het initiatief onderzoekt de verschillende oorzaken van brain drain, de langetermijngevolgen voor de EU en mogelijke oplossingen om de effecten van brain drain te stoppen en herstellen. De Commissie vraagt zowel academici, universiteiten en andere belanghebbenden om feedback. De emigratie van gekwalificeerde mensen met schaarse vaardigheden uit bepaalde regio's op nationaal of regionaal niveau heeft verstrekkende gevolgen. Door de toenemende bevolkingskrimp worden regio's geteisterd door verschillen problemen. Daarbij kan gedacht worden aan arbeidstekorten, inflatie en een verminderde concurrentiekracht. Dit resulteert vaak in meer emigratie uit betreffende regio's, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. Reageren kan tot 21 juni.

Context

Het initiatief om brain drain op te lossen werd aangekondigd in het werkprogramma van 2022 van de Commissie. Het bouwt voort op eerdere mededelingen over vergrijzing en een strategie voor plattelandsgebieden. Brain drain staat al langer op de EU-agenda. Zo pleitte Kroatië tijdens haar Raadsvoorzitterschap in 2020  voor het promoten van brain circulation in plaats van brain drain. De Commissie beloofde toen een onderzoek te doen naar salarisongelijkheid . De Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER) publiceerde tijdens het voorzitterschap een position paper over talent circulation, waarin zij de Commissie aanspoorde tot een geïntegreerde aanpak met simpelere en verbeterde randvoorwaarden betreffende sociale zekerheid, pensioenrechten en migratie.