Voor een aanzienlijk aantal instellingen kunnen zowel initiatieven van de MSCA als het EIT interessant zijn. Om geïnteresseerden in staat te stellen het volledige potentieel van zowel het MSCA- als het EIT-programma te benutten, biedt de Commissie in een gids een overzicht van de synergieën tussen beide programma’s.  


Commissie gidst u door synergieën MSCA en EIT

 

De raakvlakken 

Voor een aanzienlijk aantal instellingen kunnen zowel initiatieven van de Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) als het European Institute of Innovation and Technology (EIT) interessant zijn. Om geïnteresseerden in staat te stellen het volledige potentieel van zowel het MSCA- als het EIT-programma te benutten, biedt de Commissie in de gids ‘Synergies between the Marie Skłodowska-Curie Actions and the European Institute of Innovation and Technology’ een overzicht van de mogelijkheden. In de gids zijn ook relevante voorbeelden te vinden hoe instellingen of initiatieven die bij het ene programma betrokken zijn, ook kunnen profiteren van initiatieven in het andere programma. Zo kunnen partnerorganisaties binnen een van de Knowledge and Innovation Communities (KIC’s) MSCA-financiering aanvragen voor de ontwikkeling van doctoraal- of postdoctorale programma's, in het kader van MSCA COFUND of MSCA Doctoral Networks. 

Synergieën en uitwisselingen 

Ook kunnen MSCA-onderzoekers deelnemen aan cursussen die door de KIC’s zijn ontwikkeld op het gebied van ondernemerschap. Verder kunnen EIT-alumni zich aanmelden voor PhD posities binnen MSCA Doctoral Networks of  Postdoctoral Fellowships en COFUND. Daarnaast hebben alle KIC’s eigen innovatiemodellen om veelbelovende ideeën om te zetten in commercieel levensvatbare diensten of producten. Deze gefinancierde projecten worden gewoonlijk door KIC’s zelf geselecteerd via specifieke, maar kunnen ook open staan voor individuen, met inbegrip van MSCA-onderzoekers die een nieuw idee, een nieuw product of een nieuwe dienst willen toepassen. 

Stages 

De Commissie stipt daarnaast de mogelijke synergieën bij stages aan. Zo biedt de MSCA Postdoctoral Fellowships de mogelijkheid aan deelnemers om aan het einde van het project een periode van maximaal zes maanden stage toe te voegen bij een organisatie uit de niet-academische sector. Niet academische partnerinstellingen binnen de KIC’s kunnen deze plaatsen bijvoorbeeld bieden.  

Context 

De MSCA poogt onderzoekers door middel van mobiliteit en opleiding uit te rusten met nieuwe kennis en vaardigheden. Onderzoekers in alle stadia van hun carrière kunnen een beurs aanvragen voor internationale of interdisciplinaire mobiliteit. Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) werd opgericht in 2008 met als doel om de innovatiecapaciteiten binnen de EU te verbeteren door samenwerkingen tussen hogeronderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven te stimuleren en te faciliteren. De Commissie helpt instellingen vaker bij het vinden van synergiën. Zo stelde ze eerder de gids op over synergiën synergieën tussen Horizon en EFRO en de MSCA en Erasmus+.