De Europese regio's moeten centraal staan in het volgende Horizon kaderprogramma en innovatieagenda van de Commissie, laat het Comité van de Regio's weten in een opinion factsheet. Zij willen een grotere rol gaan spelen in de groene en digitale transities. Volgens het Comité kunnen de regio's essentieel zijn in deze transities door regionale innovatie-ecosystemen en cohesiebeleid te versterken.


Comité van de Regio's wil meer betrokken worden in KP10 en de nieuwe innovatieagenda

Regio’s zijn aanjagers voor de groene en digitale transities

De regio’s willen centraler staan in de groene en digitale transities, omdat zij zichzelf zien als de aanjagers van innovatie in Europa. Het Comité van de Regio’s (CvdR) schrijft in hun opinion factsheet dat zij de coördinatie van EU-fondsen en -instrumenten op zich kunnen nemen. Hierdoor faciliteren zij de samenwerking tussen lokale en regionale bestuursniveaus. De Europese regio’s kunnen van belang zijn bij het stimuleren van innovatie door lokale en regionale spelers bij projecten te betrekken. Zo willen zij ook dat de EU regionale innovatie-ecosystemen versterkt. Dat zijn regionale samenwerkingen op lokaal en regionaal niveau tussen belangrijke spelers, zoals overheidsinstanties, ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en andere maatschappelijke organisaties. Daarom pleit het CvdR in hun opinion factsheet de Europese regio's een belangrijkere rol te geven in KP10, het volgende Europese financieringsprogramma van onderzoek en innovatie. Ook is het CvdR het eens met de nieuwe innovatieagenda van de Commissie, waarin staat dat de EU-regio’s een centrale rol spelen, door onder andere bij te dragen aan de deep-tech innovatie.

Regionale innovatieve-ecosystemen en cohesiebeleid

Het CvdR ziet graag dat de EU-instellingen goed met de regio’s blijven samenwerken om meer interregionale partnerschappen en om innovatie te stimuleren. Daarom vragen zij ook de Commissie om meer budget vrij te maken voor regionale innovatie-ecosystemen. Het CvdR benadrukt wel dat universiteiten vaak een leidende rol in innovatie-ecosystemen en zijn essentieel voor het opleiden, bijsloten en omscholen van burgers. Daarnaast benoemt het CvdR ook de relevantie van cohesiebeleid. Het  pleit dat het cohesiebeleid een belangrijk instrument is om lokaal en regionaal de innovatiecapaciteit te vergroten. Zo moet het beleid meer plaatsgebonden worden en moet de EU-begroting alle regio’s blijven betrekken. Dan kunnen huidig gefinancierde projecten doorgaan. Hierdoor kunnen er oplossingen gevonden op maatschappelijke uitdagingen door lokale en regionale initiatieven.

Context

Het CvdR heeft zich in een jaarlijks rapport ook al hard gemaakt voor de belangrijke rol van de regio's in de groene en digitale transitie. Daarnaast hebben ze gepleit voor een hervorming van het huidige cohesiebeleid en een focus op plaatsgebonden aanpak van specifieke missies. Daarnaast is het KP10 het volgende Horizon kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, dat zal lopen van 2028 tot 2034. Al vele koepels en organisaties hebben hun positie en aanbevelingen bekend gemaakt, zoals de CvdR. Neth-ER pleit in haar position paper voor een KP10 budget van minimaal 200 miljard euro.

 

Mede geschreven door Fleur Korte.