De EU moet de complexe structuur van haar Horizon missies versimpelen en de financiering van missies centraal stellen. Ook moet de EU naar alternatieve financieringsbronnen kijken, zoals Europese structuurfondsen. Tenslotte moeten de missies een breder publiek aanspreken. Technische universiteiten kunnen daarbij helpen, bepleit hun koepel CESAER,


CESAER: Horizon missies toe aan simpele bestuursstructuur

Een nieuwe structuur

De structuur van de Horizon missies moet versimpeld worden en het verkrijgen van financiering moet centraal staan. Dit stelt CESEAR, de technische universiteitenkoepel, in haar position paper omtrent de Horizon missies. De huidige bestuursstructuur van de Horizon missies met haar vele elementen zorgt voor een barrière bij het faciliteren van bottom-up experimenten. Dus roept CESEAR de EU-instellingen op om de missies los te koppelen van de zeer complexe bestuursstructuur en in plaats daarvan de maatschappelijke impact en financiering van onderzoeks-en innovatieactiviteiten centraal te stellen. Tenslotte wil de universiteitenkoepel bottom-up experimenten bevorderen door de nadruk te leggen op open en competitieve calls. CESAER vraagt de EU om geen nieuwe missies te introduceren totdat de problemen met de huidige missies zijn aangepakt.

Financiering elders & inzetten op communicatie

CESAER spoort de EU-instellingen aan om de missies vorm te geven als synergieversterkers. Daarmee bedoelt de koepel dat de missies financiering uit verschillende programma's moet aanboren. De mate waarin dat lukt, ziet CESAER als maatstaf voor succes. Daarnaast doet de universiteitenkoepel een beroep op lidstaten financiering vanuit nationale en regionale bronnen mogelijk te maken. Tenslotte moet de Commissie burgers beter betrekken bij de missies. De koepel adviseert de Commissie om samen te werken met communicatieexperts om de missies toegankelijker te maken en in te zetten als instrument voor maatschappelijke betrokkenheid. Dit zal volgens de universiteitenkoepel ook andere partijen aantrekken, zoals de industrie en maatschappelijke organisaties.

Context

De missies zijn een instrument van Horizon Europe, het EU kaderprogramma voor onderzoek. Er zijn vijf missies: klimaatadaptie, kanker, steden, wateren en oceanen en bodems. Ze stellen concrete doelen die duidelijk zijn voor burgers. Hiermee hoopt de EU op meer impact en bereik van een groter publiek. Universiteitenkoepel The Guild gaf eerder aan dat de missies te ver van de rest van het Horizon Europe programma af stonden. Tot nu toe is het onderzoeksveld matig enthousiast over het functioneren van de missies. Ook Neth-ER deelt haar mening omtrent de Horizon missies in haar Horizon position paper. In het najaar van 2023 keurden de lidstaten het voorstel van de Commissie af om van de New European Bauhaus een zesde missie te maken.

 

Mede geschreven door Hannah Teule.