07 mei 2024

Academies aan EP kandidaten: ‘onderzoek, onderwijs en innovatie cruciaal voor de democratie’

Floor Peeters

Floor Peeters

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

‘Zorg dat de Europese Unie haar leidende positie op het gebied van wetenschap en innovatie behoudt’. Die oproep doen 28 presidenten van nationale academies van wetenschappen, waaronder de KNAW, aan de kandidaten voor de Europese Parlementsverkiezingen 2024. De academies manen de kandidaten om Europa’s kennissector te koesteren, om zo de democratie en de samenleving te versterken. Adequaat investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie is daarvoor cruciaal.


Academies aan EP kandidaten: ‘onderzoek, onderwijs en innovatie cruciaal voor de democratie’

Investeer in onderzoek, onderwijs en innovatie

‘Wetenschap leidt tot onafhankelijk kritisch denken en reflecteren, wat cruciaal is voor een vitale en veerkrachtige democratie.’ Dat staat in een gezamenlijk statement van de presidenten van de nationale academies van wetenschappen van de lidstaten van de EU, waaronder Marileen Dogterom van de KNAW. De oproep is gericht aan de kandidaten voor de Europese parlementsverkiezingen van aankomende juni. De presidenten vinden dat er stabiele investeringen nodig zijn in het Europese onderzoek, innovatie en onderwijs. Daarom moet men werk maken van de afgesproken 3%-doelstelling voor investeren in onderzoek en ontwikkeling. Tevens is de versterking van het kaderprogramma voor onderzoek, het huidige Horizon programma, evenals het Europese onderwijs, opportuun.

Denk aan de mondiale positie van Europa

Wetenschap en innovatie zijn essentieel voor Europa’s wereldwijde concurrentiepositie, welvaart en welzijn. Tevens behoort de Europese wetenschap tot de wereldwijde top. Dat mag niet als vanzelfsprekend worden beschouwd, aldus de presidenten. Daarom moeten beleidsmakers en politici voorkomen dat barrières worden opgeworpen die de open uitwisseling van kennis belemmeren. Houd daarom rekening met de autonomie van instellingen en zorg ervoor dat wetenschappers en studenten te allen tijde veilig kunnen werken. Als dat lukt, plukt de samenleving daar immers ook de vruchten van in de vorm van technologische en wetenschappelijke vooruitgang. Vergeet daarom ook niet om wetenschappelijke inzichten te verwerken in beleid, wat zal helpen om maatschappelijke uitdagingen te slechten.

Context

Het bovenstaande statement werd onder meer getekend door Marileen Dogterom, president van de KNAW. Op 6 tot en met 9 juni vinden in Europa de Europese parlementsverkiezingen plaats. Dan wordt er een nieuw parlement voor een termijn van vijf jaar gekozen (2024-2029). In die periode worden onder meer het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (KP10) en Erasmus+ programma vorm gegeven. Neth-ER interviewt in aanloop naar de Europese verkiezingen verschillende Nederlandse kandidaat Europarlementariërs.