Het aandeel Europese patentaanvragen is in 2022 gedaald en het aandeel van China juist sterk gegroeid. Dit blijkt uit de Patent Index 2022 van de European Patent Office. Het aandeel van de Verenigde Staten stijgt licht en blijft als land veruit het grootst.


Aandeel patentaanvragen Europa daalt terwijl aandeel China sterk groeit

Daling Europa, stijging China

Het aandeel patentaanvragen van Europese landen bij de European Patent Office (EPO) is gedaald. In 2022 was het aandeel van het totaal aantal patentaanvragen bij de EPO één procentpunt lager, namelijk 43 procent, ten opzichte van 2021. Dit blijkt uit de Patent Index 2022 van de EPO. De krimp van Europa komt door de stijging van het totaal aantal patentaanvragen in 2022, terwijl het aantal Europese aanvragen in absolute getallen gelijk bleef. Het aandeel van China laat de sterkste groei zien met 15,1 procent meer aanvragen dan een jaar eerder. Ook het aandeel van de Verenigde Staten groeide met 2,9 procent, dat als land veruit de grootste aanvrager blijft. Het Nederlandse aandeel is gestegen met 3,5 procent en komt daarmee op plaats acht. De totale hoeveelheid binnengekomen aanvragen bij het EPO is gegroeid met 2,5 procent. De meeste patentaanvragen waren voor de sectoren digitale communicatie, medische technologie en computertechnologie.

Context

De EPO houdt zich bezig met het behandelen en verstrekken van Europese patenten. De achterstand van Europa op China en de VS wat betreft patentaanvragen past in een bredere trend. Zo investeren de grootste bedrijven in China en de VS aanzienlijk meer in onderzoek en innovatie dan hun Europese concurrenten.

 

Mede geschreven door Tsjalling Kootstra.