Door 56 projecten in totaal 186 miljoen euro te geven wil de European Innovation Council onderzoek ondersteunen wat tot een technologische doorbraak kan leiden. Dat zijn de resultaten van de eerste volwaardige Pathfinder Open call. Het HYBRAIN project van de Universiteit Twente is de enige Nederlandse coördinator.


168 miljoen EIC-financiering naar 56 projecten voor technologische doorbraken

Eén Nederlandse winnaar onder de 56 geselecteerden

Uit 868 geëvalueerde inzendingen zijn 56 projecten door de European Innovation Council (EIC) geselecteerd voor het Pathfinder-programma, zo meldt zij in een persbericht. Dit programma heeft ten doel om onderzoek te ondersteunen wat tot een technologische doorbraak kan leiden. Samen krijgen de geselecteerde projecten 186 miljoen euro, met een gemiddelde van 3 miljoen per geselecteerd project. Daarnaast krijgen de onderzoekers ook toegang tot coaching via het EIC. 16,5% van de deelnemers is afkomstig uit het mkb. Het overige grootste deel is afkomstig uit het hoger onderwijs en de onderzoekswereld. De enige Nederlandse coördinator is de Universiteit Twente met het HYBRAIN project, wat zich richt op hersenonderzoek. 

Context

Nadat begin 2021 35 EIC-projecten elk al 3,5 miljoen euro ontvingen uit de Pathfinder-pilot is met de nu bekendgemaakte resultaten de eerste volwaardige call uit het nieuwe programma afgesloten. Het Pathfinder-programma richt zich op het ondersteunen van hoog-risico projecten. Daarmee hebben zij ook een grote kans op high gain, in de vorm van baanbrekende resultaten. Het programma richt zich niet op specifieke, vooraf bepaalde thema’s, en is open voor projecten uit elke onderzoekshoek.  Succesvolle projecten kunnen via EIC programmamanagers kans maken op vervolgfinanciering via het EIC Transition scheme om een commerciële onderneming op te zetten, of versneld gebruikmaken van de EIC Accelerator om innovaties naar de markt te brengen.