08 mei 2024

“Het is belangrijk dat talent op de beste plaatsen in Europa wordt ingezet”, Maike Manon Damen-Flobbe (JA21)

Raúl Kalb

Raúl Kalb

Communications & Events Manager

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Europa staat voor een reeks complexe uitdagingen, variërend van het klimaat tot migratie. Dit stelt Maike Manon Damen-Flobbe, de vierde kandidaat op de lijst van JA21 voor de Europese verkiezingen. Ze benadrukt het cruciale belang van technologische innovatie bij het aanpakken van deze vraagstukken. Volgens Damen-Flobbe moeten we in deze snel veranderende wereld voortdurend alert blijven op de impact van deze ontwikkelingen op onze samenleving.  


“Het is belangrijk dat talent op de beste plaatsen in Europa wordt ingezet”, Maike Manon Damen-Flobbe (JA21)

Op 6 juni kunnen Nederlanders stemmen voor het Parlement. Waarom is stemmen voor de Europese verkiezingen juist nu belangrijk? 

“Stemmen is altijd cruciaal, maar in deze tijd is het van groot belang dat mensen naar de stembus gaan. De komende jaren zullen er namelijk tal van beslissingen worden genomen die een aanzienlijke invloed zullen hebben op de toekomst van Europa, met name op het gebied van energie, klimaat, economie en defensie. Deze besluiten zullen niet alleen effect hebben op Europa als geheel, maar ook op Nederland en onze directe leefomgeving. Door te stemmen, kunnen we laten zien hoe we willen dat Europa wordt vormgegeven en moet functioneren.” 

Welke grote uitdagingen ziet u, en welke bijdrage hieraan verwacht u van kennis (onderwijs, onderzoek & innovatie)? 

“In Europa staan we voor aanzienlijke uitdagingen op het gebied van klimaat, migratie en energie. Dankzij technologische innovaties en onderzoek kunnen we nu zelfs praten over Small Modular Reactors in het kader van de energietransitie. Bovendien wordt er in de landbouwsector gestreefd naar duurzamere methoden voor voedselproductie door middel van innovatie. Juist in Nederland heeft investering in onderwijs, onderzoek en innovatie geleid tot een zeer productieve landbouwsector. Ik ben ervan overtuigd dat we deze koers kunnen blijven volgen en dat nieuwe problemen van een oplossing kunnen worden voorzien.” 

Kennisinstellingen hebben veel belang bij Europese samenwerking en de programma’s die dit mogelijk maken, zoals Erasmus+ en Horizon Europe. Het komende Parlement mag de opvolgers vormgeven. Hoe kijkt uw partij naar Erasmus+ en Horizon Europe? 

“We erkennen de waarde van kennis- en onderzoeksuitwisseling binnen de Europese gemeenschappelijke markt. Het is belangrijk dat talent op de beste plaatsen in Europa wordt ingezet, aangezien dit ook van groot belang is voor Nederland als kenniseconomie. Programma’s zoals Erasmus+ en Horizon Europe dragen hieraan bij, we erkennen hun toegevoegde waarde. Echter, we mogen onze ogen niet sluiten voor de uitdagingen die dit met zich meebrengt in Nederland. Denk aan universiteiten in Nederland waar Nederlands niet altijd meer de voertaal is, of aan de overspannen woningmarkt, die ook voor studenten problemen veroorzaakt. JA21 streeft naar een balans tussen het aantrekken en inzetten van talent enerzijds en het vrijhouden van mogelijkheden voor Nederlandse studenten en onderzoekers anderzijds.” 

In een vorig interview vertelde Marcel Levi (NWO)... 

‘’Het Europese Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie creëert gezamenlijke Europese onderzoeksagenda’s en vormt een belangrijke bron van onderzoeksfinanciering voor de Nederlandse wetenschap. Het Europees Parlement en de Europese Commissie kunnen een ambitieus en toekomstgericht budget vaststellen voor onderzoek en innovatie én daar dan ook vijf jaar niet meer aan sleutelen.’’  

 

In reactie hierop vertelt Maike Manon Damen-Flobbe... 

“Marcel Levi geeft aan dat er een ambitieus en toekomstgericht budget vastgesteld moet worden, waar dan ook in de komende 5 jaar niet meer aan gesleuteld wordt. Ik denk dat dat ook direct een stukje frustratie verwoord. Het is essentieel dat partijen duidelijkheid hebben en dat de spelregels tijdens het spel niet worden gewijzigd, aangezien dit terecht als oneerlijk wordt ervaren. Hoewel dit aspect van stabiliteit en voorspelbaarheid van groot belang is, moeten we ook oog blijven houden voor de veranderende omstandigheden en de mogelijke gevolgen daarvan voor de begroting. En ook al zijn we vaak geneigd om ons eigen werkgebied als het meest belangrijk te beschouwen, is het uiteindelijk noodzakelijk om gezamenlijk af te wegen waar het geld aan wordt besteed. We kunnen het immers maar één keer uitgeven.” 

Wat is uw visie op Europa in 2030 en op welke dossiers zullen we daarom uw stem horen in het volgende Parlement? 

“Onze verkiezingsslogan luidt 'Begrens Europa'. We zien namelijk dat de Europese Unie steeds meer macht naar zich toetrekt, en daar willen wij een halt aan toeroepen. Wij pleiten voor een terughoudender optreden van de EU. Bij JA21 geloven we in een kleine overheid en in de kracht van de vrije markt. De groeiende neiging van de EU om steeds meer te reguleren en te bepalen, staat haaks op ons streven naar ondernemerschap.” 

 

“Momenteel ben ik actief als commissielid bij JA21 Brabant, waar ik me voornamelijk bezighoud met dossiers over Landbouw, Natuur en Milieu. Naast mijn werk als commissielid, ben ik werkzaam in het voortgezet onderwijs als docent Engels. Ik zie het als een leuke uitdaging om betrokken te blijven bij deze onderwerpen en hier actief aan bij te dragen.” 

Context  

Op 6 juni stemmen Nederlanders voor een nieuw Europees Parlement. In de opmars naar de Europese verkiezingen, publiceert Neth-ER wekelijks een interview met kandidaat Europarlementariërs over onderwijs, onderzoek en innovatie in Europa. Eerder sprak Neth-ER met Ronald de Bruin van Nieuw Sociaal Contract (NSC) over gerichte investeringen in O&I, en Christian van der Krift van de ChristenUnie (CU) over een versterking van het beroepsonderwijs.