23 april 2024

“Focus op mensen, niet op de belangen van grote bedrijven’’, Fenna Feenstra (SP)

Raúl Kalb

Raúl Kalb

Communications & Events Manager

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Het Erasmus-programma moet toegankelijk zijn voor alle studenten en werkenden ongeacht hun achtergrond, niveau of financiële situatie. Een groot aantal mbo-studenten en werkende mensen wordt nu nog buiten beschouwing gelaten vindt Fenna Feenstra, tweede kandidaat van de SP en docent bio-informatica aan de Hanze Hogeschool in Groningen.


“Focus op mensen, niet op de belangen van grote bedrijven’’, Fenna Feenstra (SP)

Op 6 juni kunnen Nederlanders stemmen voor het Parlement. Waarom is stemmen voor de Europese verkiezingen juist nu belangrijk?

“In Brussel draait het voornamelijk om geld en macht. De SP is een partij die zich richt op de belangen van gewone mensen, die vaak moeten opboksen tegen invloedrijke multinationals en lobbyisten in Europa. De focus moet liggen op de mensen, niet op de belangen van grote bedrijven. Het is hoog tijd om SP te stemmen op 6 juni, want alleen samen kunnen we voor een ander Europa zorgen.”

Welke grote uitdagingen ziet u, en welke bijdrage hieraan verwacht u van kennis (onderwijs, onderzoek & innovatie)? 

“Als docent zie ik jongvolwassenen die zich zorgen maken over de toekomst, maar ook vastzitten in een denkwijze die weinig ruimte biedt voor alternatieven buiten individuele of marktgerichte oplossingen, waardoor ze ook geen oplossingen zien. Om echte oplossingen te vinden voor klimaatverandering, woningtekort en wereldconflicten, hebben we vernieuwde economische principes nodig die meer perspectief, verbinding en democratie bieden. Naast meer onderzoek naar deze nieuwe economische principes moeten onderwijsinstellingen ook loskomen van oude machten, zoals de fossiele industrie. Zij hebben te veel belang bij innovaties die de huidige status quo in stand houden. Laten we nu echt innoveren en het alternatief voor kapitalisme onderzoeken.”

Kennisinstellingen hebben veel belang bij Europese samenwerking en de programma’s die dit mogelijk maken, zoals Erasmus+ en Horizon Europe. Het komende Parlement mag de opvolgers vormgeven. Hoe kijkt uw partij naar Erasmus+ en Horizon Europe?

“Het delen van kennis zoals voorgeschreven door Europese subsidies lijkt op het eerste gezicht een positieve zaak, gezien dat het betaald wordt uit belastinggeld dat door de werkende klasse wordt opgebracht. Dus kennis zou niet moeten worden weggestopt in bedrijfspatenten die alleen winst opleveren voor een kleine groep. Echter, de afhankelijkheid van sturende, budgetinefficiënte en bureaucratische EU-subsidies voor financiering van onderwijs en onderzoek is problematisch. Onderwijsinstellingen zijn immers nauw verbonden met de samenleving en weten vaak zelf het beste welke innovaties of kennis nodig zijn in hun omgeving. Als zij voldoende financiering zouden ontvangen vanuit de overheid, zou dit werkelijk onafhankelijk onderzoek mogelijk maken.”

In een vorig interview vertelde Lotte Jansen (ISO) …

“Ondanks dat Erasmus+, en de beurs die studenten door het programma kunnen krijgen, ervoor hebben gezorgd dat een buitenlandervaring toegankelijker is geworden, blijft zo’n buitenlandervaring niet goedkoop. Het zou daarom mooi zijn als er meer initiatieven zoals de Erasmus+ top-ups komen, zodat studenten die dat nodig hebben extra financiële ondersteuning kunnen krijgen voor een buitenlandervaring. Ook moet de bekendheid hiervan omhoog, zodat studenten die het nodig hebben hiervan op de hoogte zijn. Op die manier wordt een buitenlandervaring hopelijk (financieel) toegankelijker.’’ 

 

In reactie op Lotte vertelt Fenna Feenstra...

“Het Erasmus-programma richt zich momenteel voornamelijk op studenten van het hoger beroepsonderwijs en universiteiten, wat betekent dat een groot aantal MBO-studenten en werkende mensen buiten beschouwing wordt gelaten. Een programma dat culturele uitwisseling bevordert, zou echter toegankelijk moeten zijn voor alle studenten en werkenden, ongeacht hun achtergrond, niveau of financiële situatie. Beurzen zouden niet moeten leiden tot verdere ongelijkheid, maar zouden juist moeten bijdragen aan de ontwikkeling van de gehele werkende klasse.”

Wat is uw visie op Europa in 2030 en op welke dossiers zullen we daarom uw stem horen in het volgende Parlement?

“Socialisten zijn vaak internationalistisch ingesteld: zij streven naar menselijke waardigheid, gelijkheid en solidariteit over de hele wereld. Ze geven prioriteit aan de belangen van de werkende klasse - degenen die afhankelijk zijn van hun inkomen uit werk, pensioen of uitkering - boven die van de bezittende klasse, zoals aandeelhouders en vermogenden. In Europa echter, hebben de vermogenden vaak veel invloed op de politiek. Ze drukken door lobby regelmatig hun agenda door, om zo hun winst te maximaliseren, waardoor lonen laag blijven of producten worden toegestaan die slecht zijn voor het milieu. Zolang dit zo blijft, zal ik als socialist kritiek blijven uiten op deze keuzes, hun belangen ter discussie stellen en de gevolgen voor gewone mensen en het milieu aan de kaak blijven stellen.”

Context

Op 6 juni stemmen Nederlanders voor een nieuw Europees Parlement. In de opmars naar de Europese verkiezingen, publiceert Neth-ER wekelijks een interview met een Nederlandse kandidaat Europarlementariër over onderwijs, onderzoek en innovatie in Europa.