De vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is opgericht om het Nederlands kennisveld te informeren over de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie en onderwijs. Daarnaast faciliteert Neth-ER op uit

‘Duizend hersenen denken beter dan één’

Het witboek Citizen Science for Europe doet aanbevelingen aan beleidsmakers, onderzoekers, de industrie en andere maatschappelijke actoren om uitdagingen op het gebied van Citizen Science aan te gaan. Het betrekken van burgers bij de wetenschap wordt gezien als een belangrijke ontwikkeling voor de toekomst van de wetenschap. De Europese Commissie (EC) identificeerde Citizen Science al eerder als kans in haar consultatie over Science 2.0: Science in Transition.

Op 22 september 2014 werd het witboek, in aanwezigheid van de EC en leden van het Europees Parlement, door het Socientize project in Brussel gepresenteerd. De aanbevelingen in het witboek volgen op de publicatie van een groenboek en een consultatie die liep van 17 februari tot en met 27 maart 2014.

Van amateur tot wetenschapper
Een eenduidige definitie van Citizen Science kan niet worden gegeven stelt het witboek. Wel staat vast dat betrokkenheid van burgers bij wetenschappelijk onderzoek moet worden vergroot om globale uitdagingen aan te gaan. ‘A thousand brains think better than one’, aldus Pablo Enchenique, Europees Parlementslid voor Podemos (ES). De vertaling van amateurwetenschap naar in de wetenschap bruikbare gegevens is wel een uitdaging.

Publieke betrokkenheid op alle niveaus
In het witboek worden op drie niveaus aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen op macro- (o.a. beleidsmakers en onderzoek financiers), meso- (o.a. Citizen Science mediators) en microniveau (o.a. onderzoekers) moeten bijdragen aan verdere ontwikkeling van Citizen Science. Onder andere adviseert Socientize om Citizen Science onderdeel te doen zijn van wetenschapsfinancieringsprogramma’s. Ook zou publieke betrokkenheid bij de wetenschap een rol moeten krijgen in het onderwijs. Op microniveau kan dit vorm krijgen door intensieve samenwerking met docenten en door toepassing van technieken die betrokkenheid stimuleren, zoals Gamification.

Meer informatie
Publicatie: White paper on Citizen Science for Europe
Website: Socientize
Neth-ER artikel: Hoe burgers te betrekken bij de wetenschap? Denk mee!
Publicatie: Comments on ‘Science 2.0’