Consortia met een ervaren coördinator, een hoog aantal topuniversiteiten en een hoog aantal partners uit West-Europa hebben een positieve invloed op de kansen voor projectfinanciering in Horizon 2020. Dit stellen wetenschappers van de Universiteit Utrecht en de Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) in een gezamenlijke studie. Verder is het opvallend dat een hoger aantal universiteiten in een consortium tot een lager slagingspercentage leidt.


‘Deze 3 factoren maken elk H2020-project tot een succes!’

3 factoren voor succes

Consortia-gerelateerde factoren zoals een ervaren coördinator in de gelederen, een hoog aantal topuniversiteiten en een hoog aantal West-Europese partners vergroten de kansen op projectfinanciering uit Horizon 2020. Wetenschappers van de Utrecht Universiteit en de Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) hebben in een studie onderzocht welke factoren leiden tot succes bij projectaanvragen in Horizon 2020. Zo concluderen ze onder andere dat criteria voor excellentie doorslaggevender zijn bij succesvolle aanvragen dan principes als cohesie, inclusie en widening, wat immers geen selectiecriteria zijn. Het is dus vooral zaak om op zoek te gaan naar excellente partners. Maar let op: een te hoog aantal partners in een consortium leidt juist tot een lagere kans voor projectfinanciering, aldus de onderzoekers.

Context

Het onderzoek is uitgevoerd door wetenschappers van de Utrecht Universiteit en de Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG). Zij hebben voor hun bevindingen projectaanvragen in de H2020-pijler Societal Challenges geanalyseerd. De geïdentificeerde succesfactoren kunnen gebruikt worden door beleidsmedewerkers en bijvoorbeeld National Contact Points bij het geven van advies over Europese projectaanvragen. Nederlandse kennisinstellingen wisten in 2018 een hoog slagingspercentage te behalen in H2020-projecten.