23 mei 2024

‘Dé grote uitdaging voor de EU wordt het veiligstellen van een toekomstig verdienmodel’, Robbert van Eerd (CDA)

Raúl Kalb

Raúl Kalb

Communications & Events Manager

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Europa moet geopolitiek volwassen worden. Dit stelt Robbert van Eerd, kandidaat-Europarlementariër voor het CDA. Volgens Van Eerd is één van de grootste uitdagingen voor Europa het ontwikkelen van een duurzaam economisch model. Door middel van innovatie en groene industriepolitiek wil het CDA de klimaatdoelen halen en de Europese werkgelegenheid veiligstellen, aldus Van Eerd. 


‘Dé grote uitdaging voor de EU wordt het veiligstellen van een toekomstig verdienmodel’, Robbert van Eerd (CDA)

Op 6 juni kunnen Nederlanders stemmen voor het Parlement. Waarom is stemmen voor de Europese verkiezingen juist nu belangrijk? 

“Europa is niet af, Europa heeft groot onderhoud nodig! We hebben een economisch model gebouwd, waar Rusland ons van goedkope energie voorzag, China onze spullen maakte, en Amerika onze veiligheid garandeerde. In de huidige tijd is dit niet langer houdbaar. Ik wil dat de EU snel geopolitiek volwassen wordt, en op eigen benen kan staan. Fundamentele waarden als vrijheid, recht en democratie staan onder druk, zowel binnen de Unie als aan onze grenzen. Het CDA staat juist voor een sterk én een fatsoenlijk Europa.” 

 

Welke grote uitdagingen ziet u, en welke bijdrage hieraan verwacht u van kennis (onderwijs, onderzoek & innovatie)? 

“De wereld om ons heen staat niet stil. Klimaatverandering staat niet stil. En China en de VS staan óók niet stil. Het wordt dé grote uitdaging voor de EU, om ons toekomstig verdienmodel veilig te stellen in deze veranderende wereld.” 

 

“Het CDA wil dat verduurzaming het verdienmodel van de toekomst wordt. We ontwikkelen een groene economie via het stimuleren van innovatie en het beprijzen van vervuiling. Door te kiezen voor groene industriepolitiek, kunnen we klimaatdoelen halen én kunnen banen in Europa behouden blijven. Innovatie en onderzoek leveren een grote bijdrage aan schone technologieën. We willen onze industrie verduurzamen, en tegelijkertijd minder afhankelijk worden van andere delen van de wereld.” 

 

“Het CDA wil ook dat we onze strategische afhankelijkheden afbouwen. We willen een gunstig klimaat voor technologische innovatie in strategische sectoren. Dit betekent meer gezamenlijke investeringen in onderzoek, ontwikkeling en samenwerking tussen lidstaten, universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven door de hele EU.” 

 

Kennisinstellingen hebben veel belang bij Europese samenwerking en de programma’s die dit mogelijk maken, zoals Erasmus+ en Horizon Europe. Het komende Parlement mag de opvolgers vormgeven. Hoe kijkt uw partij naar Erasmus+ en Horizon Europe? 

“Het CDA is groot voorstander van de Erasmus-programma’s. Internationale uitwisseling voor studenten stimuleert kennisontwikkeling en draagt bij aan meer verbondenheid in Europa.  

We maken het Europese Erasmus+-programma toegankelijker voor jongeren die een mbo- of hbo-opleiding volgen.” 

 

“Horizon Europe is een belangrijk programma om wetenschap en technologie in de EU te stimuleren. We willen onze afhankelijkheden van niet-EU landen in strategische sectoren afbouwen. Daarvoor moeten we binnen de EU een gunstig klimaat scheppen voor innovatie, zodat de EU een leider wordt.” 

 

In een vorig interview vertelde Gaby Allard (MBO Raad)... 

 

‘’Het zou een geweldige doorbraak zijn als Europa net zoals in het hoger onderwijs al is gebeurd, de wederzijdse erkenningen van diploma’s (in het mbo) de komende vijf jaar weet te realiseren’’. 

 

 

 

In reactie hierop vertelt Robbert van Eerd... 

“Het CDA wil een Europees stelsel voor de erkenning van vakopleidingen door middel van een “skills paspoort”. Daarnaast willen we het Erasmus+ programma toegankelijk maken voor jongeren die een mbo- of hbo-opleiding volgen, om internationale uitwisseling te vergemakkelijken. Dit stimuleert kennisontwikkeling en draagt bij aan meer verbondenheid in Europa.” 

 

“Tot slot willen we een betere afstemming van sociale zekerheid en fiscaliteit voor mensen die fysiek, of digitaal vanuit huis, over de grens werken.” 

 

Wat is uw visie op Europa in 2030 en op welke dossiers zullen we daarom uw stem horen in het volgende Parlement? 

“In 2030 heeft Europa serieuze stappen gezet om een volwaardige geopolitieke speler te worden. Met een sterk defensiebeleid zijn we in staat om onszelf te verdedigen. Onze defensie-industrie is in opbouw. We hebben grip op migratie verkregen door betere bewaking van onze grenzen en afspraken met buurlanden.” 

 

“Ook op technologisch vlak heeft de EU niet stilgestaan. We hebben geïnvesteerd in de technologieën van de toekomst, zoals kernenergie, hernieuwbare energie, waterstof, fotonica, chips en kunstmatige intelligentie. De EU is nu een leidende speler in strategische sectoren, en wint mondiaal aan marktaandeel terug. We voorzien veel sterker in onze eigen energie.” 

“Tot slot is de Europese markt verder geïntegreerd. We hebben flink geïnvesteerd is in grensoverschrijdende transport- en energienetwerken. Europese wetenschappers werken samen om innovatie te bevorderen, met name in strategische sectoren, en behoren wederom tot de wereldtop.” 

 

“Als Europarlementariër wil ik me inzetten op dossiers als transport, energie, industrie en innovatie, om deze visie voor 2030 te kunnen verwezenlijken.” 

 

Context 

Op 6 juni stemmen Nederlanders voor een nieuw Europees Parlement. In de opmars naar de Europese verkiezingen, publiceert Neth-ER wekelijks een interview met kandidaat Europarlementariërs over onderwijs, onderzoek en innovatie in Europa. Vorige keer sprak Neth-ER met Bart Groothuis (VVD) over de noodzaak voor het kennisveld om zich te weren tegen internationale grootmachten, zoals China. Robbert van Eerd sluit deze serie af. Alle interviews zijn hier terug te vinden:

 

VVD: “China gebruikt onze kennis om een leger tegen het Westen op te bouwen”, Bart Groothuis (VVD) 
GL-PvdA: “Kennis is een van de belangrijkste troeven die Europa heeft”, Ufuk Kâhya (GroenLinks-PvdA) 
D66: “Focus op nieuwe kennis, nieuwe vaardigheden en het volop aanjagen van innovatie’’, Brigitte van de Berg (D66)  
JA21: “Het is belangrijk dat talent op de beste plaatsen in Europa wordt ingezet”, Maike Manon Damen-Flobbe (JA21)  
NSC: “Investeren in onderzoek en innovatie essentieel voor Europese vrede en welvaart’’, Ronald de Bruin (NSC)  
CU: “Europa is in 2030 groen, veilig en vrij’’, Christian van der Krift (CU)  
BBB: "Wie rood staat, kan niet groen doen", Eveline Herben (BBB)  
Volt: ‘’Stevig investeren in innovatie, onderzoek en onderwijs voor duurzame, welvarende toekomst’’, Sacha Muller (Volt)  
SGP: "Investeringsfondsen voor verduurzaming en versterking van de concurrentiekracht", Bert-Jan Ruissen (SGP)  
SP: “Focus op mensen, niet op de belangen van grote bedrijven’’, Fenna Feenstra (SP)