De World Intellectual Property Organization (WIPO) zoekt jong talent voor haar nieuwe Young Experts-programma. Het is bedoeld voor jonge getalenteerde professionals om kennis te maken met de technische en beleidsaspecten van intellectueel eigendom ter voorbereiding op leiderschapsposities in hun eigen land of regio. Sollicitaties kunnen worden ingediend tot en met 19 november 2021.


WIPO zoekt jong talent  voor nieuw programma over intellectueel eigendom

Nieuwe generatie IP

De World Intellectual Property Organization (WIPO) zoekt jonge mensen tot en met 35 jaar voor het nieuwe tweejarige Young Experts Program (YEP). Het doel van het programma is om high potentials klaar te stomen voor leiderschapsposities in hun eigen land of regio. Door het volgen van dit programma wil WIPO de basis leggen voor kennis over het toepassen en bouwen van innovatieve en creatieve ecosystemen. Er wordt niet alleen ingegaan op de technische aspecten van het intellectueel eigendom (IP), maar ook op de beleidsaspecten. De aanmelding staat open voor alle lidstaten van WIPO, waaronder Nederland, maar er is in het bijzonder aandacht voor jonge experts uit ontwikkelings- en minder ontwikkelde landen. De deadline voor het indienen van een sollicitatie is 19 november 2021.

Context

WIPO is een agentschap van de Verenigde Naties voor diensten, beleid, informatie en samenwerking op het gebied van IP. Zij geeft leiding aan de ontwikkeling van een evenwichtig en effectief internationaal IP-systeem. Op Europees niveau staat IP momenteel hoog op de agenda. Vorig jaar presenteerde de Commissie een actieplan voor IP en ook stelt zij komend jaar aan de hand van de inzichten uit de consultatie nieuwe Europese Guiding Principles voor kennisvalorisatie en een bijbehorende Code of Practice op. Zo wil men slim gebruik van intellectueel eigendom vormgeven. Daarnaast hoopt de Commissie binnenkort een uniform Europees octrooi te realiseren.