Stimuleert uw gemeente of provincie digitaal onderwijs of digitale vaardigheden? De Commissie en het Europese Comité voor de Regio’s horen graag meer over digitaliseringsinitiatieven van uw decentrale overheid. Reageren kan tot en met 23 mei 2022.


Wat doet uw gemeente of provincie voor digitaal onderwijs?

Digitaal onderwijs in de regio

Decentrale overheden als gemeentes en provincies kunnen een bijdrage leveren aan digitalisering in het onderwijs, maar niet elke regio is hier even bedreven in. De Commissie en het Europese Comité voor de Regio’s inventariseren daarom via een consultatie welke initiatieven gemeentes en provincies ontplooien en tegen welke problemen zij oplopen. De twee Europese instellingen zijn benieuwd naar: financiële investeringen; samenwerkingen met kennisinstellingen en nationale overheden; en succesvoorbeelden uit de praktijk. De consultatie staat open tot en met 23 mei 2022.

Context

De consultatie dient ter voorbereiding van twee initiatieven uit het Digital Education Action Plan en de Europese Onderwijsruimte, namelijk Raadsaanbevelingen over Improving the provision of digital skills in education and training en over Digital education – enabling factors for success, die gepland staan voor het najaar van 2022. Het Europees Comité van de Regio's is een politiek orgaan van de Europese Unie waarin vertegenwoordigers van het lokale en regionale bestuur overleggen, zoals wethouders en gedeputeerden.