Volwassenonderwijs heeft een belangrijke rol in een toekomstbestendig Europa. Het kan bijdragen aan het oplossen van vraagstukken in zeven grotere thema’s. Dat stelt de European Association for the Education of Adults in haar Manifesto for Adult Learning in the 21st Century.

Volwassenonderwijs nodig voor toekomstbestendig Europa

Volwassenonderwijs heeft een belangrijke rol in een toekomstbestendig Europa. Het kan bijdragen aan het oplossen van vraagstukken in zeven grotere thema’s. Dat stelt de European Association for the Education of Adults in haar Manifesto for Adult Learning in the 21st Century.

Een lerend Europa
Een gedegen rol voor volwassenonderwijs in zeven thema’s moet leiden tot een toekomstbestendig Europa. Dat stelt de EAEA in haar Manifesto for Adult Learning in the 21st Century. De EAEA noemt het uiteindelijke doel van het manifest “a learning Europe: a Europe that is able to tackle the future positively and with all necessary skills, knowledge and competences”. Door Europa-brede actie zou volgens het manifest het volwassenonderwijs hieraan bij kunnen dragen. Het laatste thema dat de EAEA dan ook benoemt is Europees beleid in het algemeen, omdat volwassenonderwijs volgens de EAEA kan bijdragen aan alle prioriteiten van de Europese Unie op dit moment.

Zeven Europese uitdagingen
De zeven thema’s die de EAEA benoemd zijn:

  1. Actief burgerschap, democratie en participatie;
  2. Vaardigheden voor het leven;
  3. Sociale cohesie en gelijkheid;
  4. Werkgelegenheid en digitalisering;
  5. Migratie en demografische veranderingen;
  6. Duurzaamheid;
  7. Europees beleid.

In het manifest beargumenteert de EAEA voor elk van de thema’s welke rol het volwassenonderwijs daarin zou kunnen spelen. Dit wordt telkens onderbouwd met voorbeelden van best practices en onderzoeksresultaten.

Meer informatie
Publicatie EAEA: Manifesto for Adult Learning in the 21st Century
Publicatie EAEA: Manifesto for Adult Learning in the 21st Century – one pager