Onderzoek laat zien dat studenten in het volwassenenonderwijs zich gezonder voelen en het idee hebben dat ze er een gezondere levensstijl erop na houden. Daarnaast bouwen zij sociale netwerken op en verbetert hun welzijn. Slechts een klein gedeelte van de studenten ervaart een positieve verandering in de werksfeer. Dit staat in het rapport Benefits of Lifelong Learning (BeLL).

Volwassenenonderwijs is gezond

Onderzoek laat zien dat studenten in het volwassenenonderwijs zich gezonder voelen en het idee hebben dat ze er een gezondere levensstijl erop na houden. Daarnaast bouwen zij sociale netwerken op en verbetert hun welzijn. Slechts een klein gedeelte van de studenten ervaart een positieve verandering in de werksfeer. Dit staat in het rapport Benefits of Lifelong Learning (BeLL).

Het BeLL project heeft onderzocht wat de individuele en sociale voordelen voor studenten zijn die hebben geparticipeerd in non-formele, niet beroeps gerelateerd (Non-vocational), vrijwillig volwassenenonderwijs. Het 2,5 jaar durende project heeft als eerste gekeken hoe de verschillende onderzoekslanden voordelen van studeren meten waarna er is gekeken naar de perceptie van de studenten op de indirecte effecten van volwassenenonderwijs.

Uit het onderzoek bleek dat van de 8646 respondenten 70% à 87% positieve veranderingen heeft ervaren in motivatie voor leren, sociale interactie, algeheel welzijn en tevredenheid over het leven. Daarnaast bleek dat in mindere mate positieve veranderingen in de werksfeer werd ervaren, namelijk tussen de 31% en 42%. Deze voordelen waren te vinden bij alle studenten aan volwassenenonderwijs, onafhankelijk van de opleiding die ze volgden.

Meer informatie
Website: Benefits of Lifelong learning: What is adult education for?
Publicatie: Benefits of Lifelong Learning - BeLL