Er zijn nog maar weinig instrumenten waarmee kerncompetenties beoordeeld kunnen worden. Dat stelt UNESCO vast in de vierde editie van haar In-Progress Reflection on Current and Critical Issues in the Curriculum and Learning.

Voldoende instrumenten voor beoordeling competenties in onderwijs?

Beoordeling kerncompetenties beperkt mogelijk

Er zijn in het onderwijs bijna geen instrumenten voor een gestructureerde beoordeling van kerncompetenties. Dit stelt UNESCO in haar In-Progress Reflection-publicatie. De beoordeling vindt meestal plaats op basis van de subjectieve inzichten van de docent. Echter, er zijn ontwikkelingen op dit gebied, bijvoorbeeld op het gebied van burgerschapsvaardigheden in Baskenland. Ook voor de beoordeling van zogeheten situationele competenties bestaan er amper instrumenten in het onderwijs. Deze beoordeling zal altijd lastig blijven volgens UNESCO omdat situaties nu eenmaal moeilijk na te bootsen zijn en de beoordeling erg contextafhankelijk is.

Curriculumontwikkeling

De beoordeling van competenties, en het belang wat daaraan gehecht wordt, heeft invloed op de ontwikkeling van curricula. Om nationale initiatieven en discussies over de ontwikkeling van curricula te ondersteunen, heeft UNESCO in deze publicatie de wetenschappelijke kennis en praktijkervaring bijeengebracht. Op basis daarvan wordt een conceptueel raamwerk voor het denken over competenties en curriculumontwikkeling geschetst.