Het Europees Parlement heeft bevestigd dat het  in 2022 305 miljoen euro extra wil uittrekken voor Horizon Europe en 137 miljoen extra voor Erasmus+. Hiermee zit het Parlement boven de budgetvoorstellen van de Commissie en al helemaal boven die van de Raad. Het Parlement en de Raad hebben nu drie weken om een akkoord uit te onderhandelen.


Verhogingen voor Horizon Europe en Erasmus+ in positie Parlement over begroting 2022

Meer geld Horizon en Erasmus+

Als het aan het Europees Parlement ligt heeft Horizon Europe in 2022 ten minste 12,5 miljard euro te verdelen en Erasmus+ 3,5 miljard euro. Dit blijkt uit de plenaire stemming over de positie van het Parlement voor de EU-begroting van 2022. Daarmee is in de positie van het Parlement 305 miljoen euro extra beschikbaar voor Horizon en 137 miljoen voor Erasmus+, ten opzichte van het initiële voorstel van de Commissie. Het Parlement gaat daarmee zoals verwacht in tegen de Raad, die eerder juist bezuinigingen voorzag voor Horizon en Erasmus+. Het EP benadrukt dat het verhogen van het budget voor de kennisprogramma’s de enige juiste optie is voor een veerkrachtig herstel na de coronapandemie. Vanuit die redenering wil het Parlement ook het budget voor EU4Health verhogen met 80 miljoen, waarmee het budget voor 2022 voor het gezondheidsprogramma in totaal uit zou komen op 869 miljoen.

Context

Nu de positie van het Parlement officieel bekrachtigd is hebben het Parlement en de Raad drie weken de tijd om een akkoord voor het budget van 2022 uit te onderhandelen. Vervolgens moet dit akkoord weer plenair worden goedgekeurd door het Parlement. Neth-ER verwelkomt de positie van het Parlement en sprak eerder al publiekelijk haar steun uit in de strijd om meer budget voor kennis.