De Commissie heeft in de strijd tegen het coronavirus geld vrijgemaakt voor medisch onderzoek, zo blijkt uit de update van haar Horizon 2020 werkprogramma voor dit jaar. Door middel van extra financiële middelen moeten onderzoeksprojecten die bijdragen aan de bestrijding van het virus ondersteund worden.

Update werkprogramma Horizon 2020 maakt geld vrij voor corona-onderzoek

Miljoenen voor corona-onderzoek in update werkprogramma Horizon 2020

De Commissie stelt in haar update van het Horizon 2020 werkprogramma onder andere 47,5 miljoen euro beschikbaar om onderzoeksinitiatieven die het coronavirus tegengaan te stimuleren. De Commissie deed begin maart een oproep naar onderzoeksprojecten in de strijd tegen het virus, inmiddels zijn er zeventien aanvragen gehonoreerd. Via het Innovative Medicines Initiative wordt ook tot 90 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Financiering nieuwe prioriteiten

Het besluit maakt onderdeel uit van een algemene herziening van de actiepunten en financiering voor het laatste jaar van Horizon 2020. Hierbij wil de Commissie het programma beter laten aansluiten bij haar nieuwe prioriteiten. Zo kondigde de Commissie ook aan 350 miljoen vrij te maken voor de European Innovation Council (EIC) pilot. Deze financiering is in het bijzonder bedoeld voor startups en mkb-bedrijven die bijdragen aan het behalen van doelstellingen van de Europese Green Deal. Een andere maatregel binnen de EIC pilot moet ervoor zorgen dat er meer vrouwelijke ondernemers deelnemen aan de EIC accelerator, zo wil de Commissie in de laatste fase van het selectieproces minstens 25 procent vrouwelijke innovators. Daarnaast zet de Commissie in op het European Universities initiatief. Het initiatief komt uit de koker van het Directoraat-generaal Onderwijs, jeugd, sport en cultuur (EAC) en wordt momenteel voornamelijk gefinancierd door het Erasmus+ programma. Door sterkere synergieën en een pilot voor extra financiering vanuit Horizon 2020 hoopt de Commissie de onderzoekscomponent van dit hoger onderwijsinitiatief te versterken.

Context

Horizon 2020 is het achtste EU-kaderprogramma voor onderzoek met een totaal budget van 77 miljard euro over zeven jaar. Het programma loopt van 2014 tot en met 2020. In 2020 staat een gedeelte van het geüpdatete werkprogramma in het teken van de strijd tegen het coronavirus. Op 10 maart besloten de Europese lidstaten al om 140 miljoen vrij te maken voor medisch onderzoek ter bestrijding van het coronavirus.