De Commissie selecteert Universiteit Leiden als de Nederlandse Kampioen van Erasmus Without Paper (EWP). De universiteit is daarmee onderdeel van het Europese netwerk van EWP Kampioenen dat een belangrijke rol gaat spelen in de digitalisering van Erasmus+. Die digitalisering moet de uitvoerbaarheid van Erasmus+ verbeteren.


Universiteit Leiden is de Nederlandse Erasmus Without Papers Kampioen

Universiteit Leiden uitgekozen als EWP Kampioen

De Commissie presenteert een lijst met onderwijsinstellingen die het Erasmus Without Paper (EWP) onderdeel in Erasmus+ gaan promoten. In Nederland is de Universiteit Leiden (UL) door het Nationaal Agentschap Erasmus+ als EWP kampioen geselecteerd. UL krijgt de taak om ervaringen met andere hogeronderwijsinstellingen te delen en ze te informeren over de voordelen van het programma. Ook zal de universiteit nieuwe onderdelen van het programma testen om technische en operationele problemen aan te kaarten.

Context

EWP is een initiatief van de Commissie om het Erasmus+ programma verder te digitaliseren. Tot nu toe loopt het programma tegen verschillende problemen aan, waaronder met de digitale infrastructuur. Het verhelpen van deze problemen in EWP is belangrijk voor de vermindering van administratieve lasten in Eramsus+, iets waar ook Neth-ER voor pleit. Ook een vernieuwde Erasmus+ app is onderdeel van de digitalisering van het programma.

Mede geschreven door Bas Morshuis