19 mei 2022

UAS4Europe: European Strategy for Universities moet opmaat zijn naar European Knowledge Area

Just van den Hoek

Just van den Hoek

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Europese hogescholen verenigd in UAS4Europe verwelkomen de European Strategy for Universities vanwege de poging tot synergie tussen onderwijs en onderzoek. Beide domeinen zouden uiteindelijk moeten worden ondergebracht in een European Knowledge Area, waarin ook innovatie haar plek heeft. UAS4Europe dringt aan op inclusie in het Europese Universiteiten-initiatief en op nationale hervormingen voor effectieve transnationale samenwerking in het hoger onderwijs.   


UAS4Europe: European Strategy for Universities moet opmaat zijn naar European Knowledge Area

European Knowledge Area  

De synergiën tussen de Europese Onderzoeksruimte en de Europese Onderwijsruimte in de European Strategy for Universities moeten de opmaat zijn naar de creatie van een European Knowledge Area, waarin ook de aankomende Innovatieagenda een rol dient te spelen. Dat stelt Europese hogescholenkoepel UAS4Europe in een position paper. Versterkte connecties tussen onderwijs, onderzoek en innovatie zijn nodig om de grote hedendaagse uitdagingen zoals klimaatverandering het hoofd te bieden, aldus de koepel. Hierbij is interdisciplinaire, interinstitutionele en transnationale samenwerking essentieel.

Verschillende snelheden onwenselijk 

Wat betreft de rol van het Europese Universiteiten-initiatief stelt UAS4Europe dat de allianties een goed instrument zijn om huidige tekortkomingen in transnationale samenwerking te identificeren. De koepel waakt echter voor een systeem van verschillende snelheden, waarin de allianties zich sneller ontwikkelen dan de rest van het veld. Daarnaast is proportionele inclusie van alle typen hogeronderwijsinstellingen voor UAS4Europe een aandachtspunt. Verder waarschuwt zij omwille van de institutionele autonomie van de allianties en de daaraan verbonden instellingen voor het opleggen van te veel verantwoordelijkheden.

Noodzaak nationale hervormingen

UAS4Europe is voorzichtig positief over het wettelijk statuut dat onderdeel uitmaakt van de European Strategy for Universitites, aangezien het een goed middel lijkt voor allianties van onderwijsinstellingen om gezamenlijk financiële, menselijke en digitale middelen te beheren. Echter zijn nationale hervormingen in wet- en regelgevingskaders volgens de koepel belangrijker voor het verbeteren van de interoperabiliteit tussen instellingen dan een wettelijk statuut. Wat betreft het initiatief voor een Europees diploma verlangt UAS4Europe naar meer duidelijkheid over de implementatie, aangezien accreditatie een nationale competentie is. Indien een Europees diploma in de vorm van een label zal worden uitgegeven, moet er meer duidelijkheid komen over de toegevoegde waarde en de administratieve lasten die er mee samenhangen.

Context

In januari presenteerde de Commissie het voorstel voor een European Strategy for Universities en een bijgaande Raadsaanbeveling. Die laatste werd in gewijzigde vorm begin april aangenomen door de onderwijsministers en ook kwamen zij met Raadsconclusies over de Strategy. UAS4Europe is een informeel netwerk van 450 hogescholen uit 24 Europese landen, waarvan de Vereniging Hogescholen lid is.