Nederlandse kinderen haalden betere resultaten op rekenvaardigheid, maar scoorden ongeveer hetzelfde op het gebied van natuuronderwijs, aldus het TIMSS onderzoek dat deze week gepubliceerd werd. Hiermee valt Nederland internationaal gezien in de hogere middenmoot op het gebied van rekenen, maar blijft halverwege hangen voor natuuronderwijs. Singapore haalt de beste scores.


TIMSS laat zien dat Nederlandse kinderen beter zijn gaan rekenen

Beter in rekenen, stabiel op natuuronderwijs

Nederlandse leerlingen halen betere resultaten op rekenvaardigheid ten opzichte van vier jaar geleden. Op het gebied van natuuronderwijs blijven resultaten stabiel. Dat blijkt uit de recent uitgebrachte Trends in International Mathematics and Science Study 2019 (TIMSS), dat iedere vier jaar de vaardigheden van kinderen op het gebied van rekenen en natuuronderwijs meet. In rekenen behalen meisjes lagere resultaten en hebben minder zelfvertrouwen, maar op het gebied van natuuronderwijs is dit verschil niet te zien. Daarnaast behalen veel kinderen die thuis een andere taal dan Nederlands spreken lagere resultaten, en dan vooral op het gebied van natuuronderwijs. Dit kan verklaard worden doordat in deze test een sterkere leesvaardigheid vereist is. Ook kinderen uit een economisch achterstandsgezin scoren doorgaans minder hoog. De verschillen zijn dit jaar groter dan in 2015. Daarbij is er nog geen rekening gehouden met de impact van de coronacrisis. De resultaten zijn immers gebaseerd op onderzoek uit 2019.

Internationale vergelijking: Oost-Azië aan kop

Wereldwijd behalen Oost-Aziatische landen de hoogste resultaten. De lijst wordt geleid door Singapore, maar ook landen als Zuid-Korea en Japan behalen uitstekende scores. Vooral op het gebied van rekenvaardigheid doen zij het beter dan andere landen. Nederland is te vinden in de middenmoot op het gebied van natuuronderwijs. Daarmee heeft Nederland een vergelijkbaar resultaat als Duitsland. Van de Europese landen behaalt Finland hier de beste score. Op het gebied van rekenvaardigheid scoort Nederland internationaal een stuk beter, maar nog niet zo goed als bijvoorbeeld Ierland, Letland of Engeland.  

Context

TIMSS is een internationaal onderzoek van de International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Net zoals het PISA-onderzoek van de OESO, meet het RIMSS vaardigheden onder kinderen. TIMSS richt zich op de kennis en vaardigheden van kinderen tussen 10 en 14 jaar oud op het gebied van rekenen en natuuronderwijs, maar meet niet de leesvaardigheid. Het TIMSS onderzoek wordt sinds 1995 iedere vier jaar gehouden. Het onderzoek is in 2019 in 58 landen uitgevoerd.