De European Students' Union vindt dat niet-EU landen de mogelijkheid moeten krijgen om volledig deel te nemen aan het nieuwe Erasmus+ programma. Volgens de organisatie lopen momenteel EHEA-studenten die afkomstig zijn uit een niet-EU land nu het gevaar om buiten de boot te vallen. Ze roept de EU en haar lidstaten dan ook op tot praktische oplossingen en sterkere samenwerkingsverbanden.

Stel Erasmus+ open voor niet-EU landen, aldus ESU

Resolutie roept op tot volledige deelname niet-EU landen

De European Students’Union (ESU) verzoekt de EU, middels een resolutie, de mogelijkheid te bieden aan studenten van niet-EU landen voor een volledige deelname aan het nieuwe Erasmus+ programma. ESU benadrukt dat studenten, jongeren en onderwijzers uit de hele European Higher Education Area (EHEA) niet vergeten mogen worden. Om dit mogelijk te maken, roept zij de EU-instellingen op om zoek te gaan naarpraktische oplossingen, zoals een pay-as-you-go methode zoals deze ook voor Horizon Europe wordt voorgesteld. Ook roept zij op om barrières met betrekking tot mobiliteit naar niet-Schengenlanden weg te nemen en pleit ze voor een nauwere samenwerking tussen EU en niet-EU landen om studentenmobiliteit te kunnen faciliteren.

Context

ESU is een koepelorganisatie van Europese studentenorganisaties, waarvan onder andere de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) lid zijn. Om inclusiviteit binnen het nieuwe Europese uitwisselingsprogramma te verhogen, riep de koepel de Europese Raad al geruime tijd op om het budget van het programma te verdriedubbelen.. Volgens het politiek akkoord tussen de Europese Raad en het Europees Parlement zal er voor het toekomstig Erasmusprogramma 23,4 miljard euro worden voorzien.