16 september 2021

State of the Union: toekomstbestendig Europa voor de jeugd, met onder meer ALMA als troef

Just van den Hoek

Just van den Hoek

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Jeugd, digitalisering en gezondheid zijn de speerpunten voor de toekomst van een groen Europa. Dat is wat duidelijk wordt uit de jaarlijkse State of the Union speech van Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen.


State of the Union: toekomstbestendig Europa voor de jeugd, met onder meer ALMA als troef

De toekomst van Europa: jong, groen en mondiaal

De toekomst van Europa ligt volgens Von der Leyen in de handen van de Europese jongeren, zo blijkt uit haar State of the Union-speech. 2022 wordt daarom uitgeroepen tot het jaar van de Europese jeugd. Ursula Von der Leyen kondigde tevens een nieuw Europees uitwisselingsprogramma aan voor jongeren die geen opleiding of werk hebben, genaamd ALMA. Dat moet het voor iedere jongere mogelijk maken tijdelijk werkervaring op te doen in het buitenland, vergelijkbaar met Erasmus+. Omdat de toekomst van jongeren groen moet zijn zal ook meer actie worden ondernemen om andere grote landen te bewegen ook meer te gaan doen aan het stoppen van klimaatverandering. Europa zal dan ook een actievere wereldwijde speler moeten worden, aldus Von der Leyen. Daarom zal er nieuwe connectiviteitsstrategie in het leven worden geroepen: de Global Gateway. Deze strategie richt zich op het verbinden van Europa met de rest van de wereld via betrouwbare, hoogwaardige en groene infrastructuur.

Digitalisering: een technologisch soeverein Europa 

Met financiering uit het herstelfonds NextGenerationEU in verschillende digitale projecten is het de bedoeling om Europa’s technologische soevereiniteit te vergroten. Om deze ambitie kracht bij te zetten komt de Commissie komend jaar met een ‘European Chips Act’, een plan om een gezamenlijk Europees ecosysteem voor chips tot stand te brengen. Dat moet ervoor zorgen dat Europa op den duur onafhankelijk wordt van de chipproductie in Azië. Daarnaast benadrukte Von der Leyen dat voor een sterk en toekomstbestendig Europa niet alleen investeringen in hardware, maar ook in digitale vaardigheden van EU-burgers cruciaal zijn. Dit zal volgens de Commissievoorzitter uiteindelijk innovatie stimuleren en heel Europa klaarmaken voor de digitale transformatie. Ook zal er een Europese wet inzake cyberweerbaarheid komen omdat Europa de leider moet worden op het gebied van cyberdefensie. Zodoende kan binnen een eventueel op te richten Europese Defensie Unie, waarover gepraat zal gaan worden tijdens het aanstaande Franse voorzitterschap, digitale technologie een belangrijke rol spelen.

Gezondheid: veerkracht en vooruitgang 

De Commissie gaat naar aanleiding van de coronacrisis komend jaar ook fors investeren in de Europese gezondheidsruimte. Een van de nieuwe prioriteiten hierbinnen is het versterken van de pandemieparaatheid in de EU. Hierin krijgt het nieuwe Europees agentschap voor gezondheidscrises (HERA) een belangrijke rol. Tevens zal er 50 miljard euro door ‘Team Europa’ (een samenwerking tussen de EU, de lidstaten en de Europese financiële instellingen) geïnvesteerd worden in een gloednieuwe missie voor ‘paraatheid en weerbaarheid’ op het gebied van gezondheid.

Context

De State of the Union is een jaarlijks terugkerende speech die traditiegetrouw wordt gegeven door de voorzitter van de Commissie, die ingaat op de huidige staat van de EU en toekomstgerichte acties die de EU gaat ondernemen. Afgelopen jaar stond Von der Leyen’s eerste State of the Union grotendeels in het teken van de groene en digitale transities en de coronacrisis.