Er is geen uniform begrip van wat microcredentials omvatten in landen binnen de Europese Hogeronderwijsruimte, zo blijkt uit een rapport van het MICROBOL-project. Verder is er een beperkte inbedding van microcredentials in de verschillende instrumenten van het Bolognaproces, zoals nationale kwaliteitsraamwerken, ECTS, erkenningsstructuren en kwaliteitszorg. 


Stand van zaken microcredentials: geen uniform begrip

Geen gedeelde definitie   

Er is geen gedeelde definitie van wat microcredentials precies zijn binnen 35 onderzochte landen in de Europese hogeronderwijsruimte, waaronder Nederland. Dit blijkt uit een studie van het MICROBOL-project naar de inbedding van microcredentials in het Bolognaproces. In de meerderheid van de landen worden microcredentials al in enige vorm aangeboden, maar slechts enkele landen nemen ze expliciet op in wetgeving. Het feit dat zowel de leerervaring als de leeruitkomst gevat zitten in de term microcredentials bemoeilijkt de ontwikkeling van een uniforme definitie. Op dit moment is er een grote verscheidenheid aan specifieke vormen van microcredentials in het hoger onderwijs, beroepsonderwijs, volwassenenonderwijs en niet-formeel onderwijs. De studie merkt op dat er een balans gevonden moet worden tussen normalisatie van de term en het behoud van voldoende flexibiliteit. 

Beperkte inbedding in Bologna-instrumenten    

In de meerderheid van de landen zijn microcredentials niet opgenomen in nationale kwaliteitsraamwerken. Desalniettemin zijn microcredentials wel in enige mate ingebed in het ECTS-systeem in de meeste landen. Wat betreft de erkenning van microcredentials is er een gebrek aan specifiek beleid. Zo worden microcredentials die aangeboden worden door instellingen buiten het hoger onderwijs vaak niet erkend. Het beleid omtrent kwaliteitszorg is al even broos, maar de studie pleit er voor geen specifieke kwaliteitszorginstrumenten voor microcredentials op te zetten, om zo de administratieve lasten in het gareel te houden. De aanpassing van Bologna-instrumenten om de ontwikkeling en erkenning van microcredentials te verbeteren moet vooral proportioneel zijn, zo is de gedachte. Een volledige toepassing van de gebruikelijke instrumenten op microcredentials wordt niet noodzakelijk geacht. 

Context 

Microcredentials zijn mini-kwalificaties die vaardigheden en kennis aantonen over een bepaald vakgebied. Een nieuw initiatief omtrent microcredentials is opgenomen in de vorig jaar gepresenteerde European Skills Agenda. Aan het eind van 2021 wordt dit initiatief verder uitgewerkt in de vorm van een Mededeling van de Commissie. Tot en met 19 maart kunt u uw input over de roadmap met de Commissie delen. Een consultatie over de inhoud volgt in de lente. De MICROBOL-studie is een vervolg op een eerdere, verkennende studie over de toepasbaarheid van Bologna-instrumenten op microcredentials. Neth-ER steunt de verdere ontwikkeling en erkenning van microcredentials, zoals omschreven staat in haar position paper over de Europese Onderwijsruimte.