De kenniskoepels Science Europe, EUA, CESAER en UNICA dringen aan op meer financiering voor inter- en transdisciplinair onderzoek. Ook moet er binnen de huidige onderzoeksevaluatieprocessen meer ruimte komen voor deze typen onderzoek. Onderzoeksinstellingen kunnen zelf ook een rol spelen door interacties tussen onderzoekers uit verschillende disciplines te stimuleren en interdisciplinaire faciliteiten en projecten op te zetten.


Science Europe, EUA, CESAER & UNICA: financier interdisciplinair onderzoek!

Meer financiering en aangepaste onderzoeksevaluatie

Er moet meer langetermijnfinanciering komen voor inter- en transdisciplinair onderzoek. Dit stellen de koepels Science Europe, EUA, CESAER en UNICA in het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa (COFOE). Met inter- en transdisciplinair onderzoek kunnen globale problemen beter aangepakt worden, zoals de groene transitie. Meer gerichte financiering zou met name jonge onderzoekers in staat moeten stellen om interdisciplinaire samenwerkingsprojecten op te zetten. Ook zouden beurzen niet meer naar individuele hoofdonderzoekers moeten gaan, maar naar teams met meerdere hoofdonderzoekers uit verschillende disciplines. Daarnaast stellen de koepels dat de evaluatie van onderzoeksvoorstellen mee dient te veranderen, omdat de huidige evaluatieprocessen de kans van slagen voor interdisciplinaire projecten verminderen. De betrokkenheid van gemixte expertpanels in alle fases van onderzoeksevaluatie, met experts die bekend zijn met interdisciplinair onderzoek, zouden onderdeel van de oplossing kunnen zijn, volgens de koepels.

Interdisciplinaire faciliteiten en projecten

Onderzoeksinstellingen kunnen zelf bijdragen aan een transitie naar inter- en transdisciplinariteit door interacties tussen onderzoekers uit verschillende disciplines te stimuleren. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het opzetten van gedeelde faciliteiten. Ook kunnen instellingen beloningsmechanismes instellen om monodisciplinaire onderzoekers aan te moedigen interdisciplinair onderzoek te verrichten. Het aanbieden van disciplineoverstijgende modules en trainingen voor studenten en onderzoekers zou ook bijdragen aan de transitie, aldus de kenniskoepels.

Context

In de Conferentie over de toekomst van Europa worden een aantal belangrijke Europese vraagstukken besproken waarbij de betrokkenheid van burgers voorop staat. In de loop van 2022 komen hier uiteindelijk concrete aanbevelingen voor de Europese instellingen uit voort. Neth-ER en andere Europese kenniskoepels spraken zich eerder al uit over een sterke verankering van kennis in de uitkomsten van de COFOE.