Mbo-opleiders binnen bedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om hun competenties te kunnen blijven ontwikkelen. Deze begeleiders fungeren namelijk als opleider van deze leerlingen en kunnen ervoor zorgen dat de link tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt wordt versterkt.

Richtlijnen professionele ontwikkeling mbo-opleiders

Mbo-opleiders binnen bedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om hun competenties te kunnen blijven ontwikkelen. Deze begeleiders fungeren namelijk als opleider van deze leerlingen en kunnen ervoor zorgen dat de link tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt wordt versterkt.  

Eén van de doelstellingen van het Brugge Communiqué is om good practices te delen en uitgangspunten over de veranderende rol, competentie- en professionele ontwikkeling van mbo-leraren en opleiders op te stellen. Het Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleidingen (Cedefop) en de Europese Commissie (EC) hebben richtlijnen opgesteld voor de professionele ontwikkeling van opleiders in het mbo.

Het werken op een leer-werkplek heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen op nationaal en Europees niveau. Het wordt gezien als een manier om werkloosheid en de skills gap en mismatch te verminderen en economische groei te realiseren. In het paper van EC en Cedefop wordt er allereerst gekeken naar wat het werk is van opleiders en hun link met onderwijs en vervolgens zijn er enkele suggesties gedaan, hoe deze trainers ondersteund kunnen worden in het bijhouden van hun competenties. Opleiders zouden over 4 soorten competenties moeten beschikken, namelijk competenties gerelateerd aan hun specifieke technische domein, transversale vaardigheden, competenties die bijdragen aan het vergroten van de concurrentie van het bedrijf en pedagogische competenties.

De belangrijkste uitgangspunten die geformuleerd zijn aan de hand van het onderzoek zijn:

  • Opleiders moeten een leven lang kunnen leren.
  • Ondersteuning van bedrijven is cruciaal voor de professionele ontwikkeling van opleiders.
  • De ontwikkeling van opleiders behoeft een systematische aanpak.
  • Ondersteuning van opleiders is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
  • Competente opleiders in bedrijven zijn relevant.

Meer informatie
Persbericht: Guiding principles on professional development of trainers in VET
Publicatie: Guiding principles on professional development of trainers in Vocational education and training