De Europese Commissie publiceerde vandaag de calls en bijbehorende programmagids voor Erasmus+ 2020. In de gids staat informatie over alle acties onder Erasmus+ in 2020, het indienen van aanvragen en bijbehorende deadlines. Het totaalbudget wordt geraamd op 3,2 miljoen euro.

Programmagids Erasmus+ 2020 gepubliceerd

Programmagids en calls online   

De Europese Commissie heeft vandaag de calls voor het indienen van projectvoorstellen gepubliceerd. In de bijbehorende programmagids voor 2020 is informatie te vinden over alle acties die onder het Erasmus+ programma vallen. Daarnaast biedt de gids ondersteuning bij het indienen van aanvragen en een overzicht van alle deadlines. Het verwachte budget voor 2020 ligt op 3,2 miljoen euro, wat een stijging van 12% ten opzichte van 2019 zou betekenen.

Tweede pilot European Universities  

Als onderdeel van de oproepen van 2020 lanceert de Commissie ook de tweede pilot voor de European Universities. Informatie over het indienen van de aanvraag staat uitgebreid in de programmagids; de call is open tot en met 26 februari 2020. Eerder al werd de call voor de Centres of Vocational Excellence opengesteld.

Context

De programmagids en calls Erasmus+ 2020 luiden het laatste jaar van het huidige Erasmus+ programma in. De programmagids is bedoeld als hulpmiddel voor iedereen die inzicht wil krijgen in de opzet en inhoud van het Erasmus+-programma. In 2019 nieuw gelanceerde pilots rond European Universities en Centres of Vocational Excellence zullen in 2020 een tweede pilotfase ingaan, als voorbereiding op definitieve lancering onder het nieuwe programma vanaf 2021.