Het Parlement maakt zich zorgen over de invloed van buitenlandse mogendheden op het kennisveld. Vooral de banden met China zijn een doorn in het oog. Om buitenlandse inmenging in de toekomst tegen te gaan geeft een resolutie verschillende preventieve aanbevelingen gericht aan de Commissie, lidstaten én kennisinstellingen.


Parlement waarschuwt voor buitenlandse inmenging in Europees kennisveld

Zorgen om buitenlandse inmenging

Het Parlement is bezorgd over buitenlandse inmenging in het kennisveld. Dat blijkt uit een bredere resolutie over buitenlandse inmenging in democratische processen. Met name China en Rusland vormen een groot gevaar voor de Europese Unie. Voor kennisinstellingen specifiek maakt het Parlement zich vooral zorgen om China. De volksvertegenwoordigers waarschuwen voor de partnerschappen die Europese instellingen zijn aangegaan met Chinese entiteiten, waaronder ook Confucius-instituten. Volgens het Parlement plegen deze instituten diefstal van wetenschappelijke kennis en beperken zij de academische vrijheid. Daarnaast zijn er zorgen over verborgen financiering voor onderzoek in Europa. Bovendien zou China met contractuele clausules Europese partnerinstellingen dwingen Chinese propaganda uit te dragen en standpunten van de Chinese Communistische Partij te steunen. Het Parlement wijst er verder op dat het verwachte migratiepakket van de Commissie Chinese bedrijven de mogelijkheid biedt geschoolde migranten naar de EU te brengen, die vervolgens kennis kunnen stelen.

Parlement pleit voor preventie

Het Parlement doet in de resolutie enkele aanbevelingen om toekomstige inmenging van Chinese autoriteiten binnen het kennisveld tegen te gaan. Allereerst moeten Europese instellingen zelf hun samenwerking met Confucius-instituten heroverwegen. Het Parlement wijst daarbij op het feit dat veel instellingen al eerder hebben besloten hun samenwerking met Confucius-instituten te verbreken wegens het risico op Chinese inmenging. Verder verzoekt het de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) onderzoek te doen naar buitenlandse inmenging in Europese onderwijsinstellingen en onderzoeksprojecten. Om buitenlandse inmenging in het Europese kennisveld beter in kaart te brengen en te monitoren, vraagt het lidstaten samen te werken en meer informatie uit te wisselen. Als resolutie zijn de aanbevelingen niet bindend.

Context

De aanbevelingen van het Parlement op het gebied van buitenlandse inmenging zijn onderdeel van een resolutie over 'Buitenlandse inmenging in alle democratische processen binnen de Europese Unie'. Het Parlement vraagt de Commissie en lidstaten samen een strategie uit te werken tegen buitenlandse hybride dreigingen op dit vlak. De passages over onderwijs- en onderzoeksinstellingen passen in een bredere discussie rond kennisveiligheid. Zo voorzag de Commissie kennisinstellingen van niet-bindende richtlijnen om buitenlandse inmenging te voorkomen. Tegelijkertijd stelt de Commissie openheid centraal in internationale kennissamenwerking.