Het Europees Parlement heeft zijn positie over de Net-Zero Industry Act vastgesteld. De Net-Zero Industry Act moet de productie van schone technologieën stimuleren die nodig zijn om de klimaatdoelen te halen. Het Parlement ziet een grote rol voor onderwijs op alle niveaus, met name voor de verwerving van vaardigheden voor het nieuwe groene industriebeleid. Ook wil het Parlement de lidstaten de optie geven om innovation hubs op te stellen in de zogenaamde Net-Zero Industry Valleys.


Parlement voorziet rol voor alle onderwijssectoren in de Net-Zero Industry Act

Net-Zero Skills en Net-Zero Industry Academies

Het Europees Parlement heeft tijdens de plenaire zitting zijn positie over de Net-Zero Industry Act vastgesteld. Onderwijs, zowel hoger- als beroepsonderwijs, krijgt een grote rol in het voorstel van het Parlement. In het beroepsonderwijs wil het Parlement inzetten op om- en bijscholing, om aan de groeiende vraag naar vaardigheden voor de productie van groene technologieën te voldoen. Ook hogescholen en universiteiten krijgen een rol in de verwerving van nieuwe vaardigheden, bijvoorbeeld via de Net-Zero Industry Acadamies. Dit zijn netwerken van experts uit de industrie, het onderwijs en andere partners die leer- en opleidingsmateriaal moeten ontwikkelen voor schone technologieën. Het Parlement gelooft ook dat Europese Universiteiten Allianties hier een rol in kunnen spelen. Het voorgestelde Net-Zero Europe Platform moet de Academies helpen bij het identificeren van de benodigde vaardigheden om de vaardighedentekorten voor de productie van die technologieën sneller te dichten.

Innovatie in de Net-Zero Industry Valleys

Het Parlement komt ook met een plan voor Net-Zero Industry Valleys. Dit zijn plekken die door de lidstaten worden aangewezen om de bouw of uitbreiding van fabrieken voor net-zero technologieën te faciliteren. In de vastgestelde tekst stelt het Parlement voor om lidstaten de mogelijkheid te geven om innovation hubs in de Valleys op te stellen bij het ontwerpen van de Valleys.

Context

De Net-Zero Industry Act is onderdeel van het Green Deal Industrial Plan: de strategie van de Commissie om het groene concurrentievermogen van de EU te versterken. Dit plan kwam als een reactie op soortgelijke initiatieven uit de rest van de wereld, zoals de Inflation Reduction Act uit de VS. De Net-Zero Industry Act hangt nauw samen met de Critical Raw Materials Act, waar het Parlement in oktober zijn positie over aannam. Eind oktober kwam de Commissie ook met een vernieuwing van het Strategic Energy Technology (SET) Plan, waarin een grote rol is weggelegd voor onderzoek en innovatie. Een deel van de plannen uit de Net-Zero Industry Act zal worden gefinancierd met budget uit het Strategic Technologies for Europe Platform (STEP).

Mede geschreven door Bas Morshuis.