Het Parlement heeft het Europees Sociaal Fonds (ESF+) voor de periode 2021-2027 goedgekeurd. Daarmee kan het fonds van 88 miljard euro van start, met als doel om meer jongeren aan een opleiding en baan te helpen en gemarginaliseerde groepen eerlijkere kansen te geven.


Parlement keurt het Europees Sociaal Fonds+ goed

Steun voor de meest kwetsbaren

Het Parlement heeft groen licht gegeven voor het Europees Sociaal Fonds (ESF+) voor de periode 2021-2027. Het fonds heeft een budget van 88 miljard euro, onder meer bedoeld om jeugdwerkloosheid en kinderarmoede aan te pakken. Het ESF+ poogt daarom de toegankelijkheid van het onderwijs en de arbeidsmarkt voor jongeren te vergroten. Lidstaten waarvan het aantal jongeren zonder werk, scholing of training boven het EU-gemiddelde ligt, moeten minstens 12,5% van de middelen uit het ESF+ hieraan besteden. Bij lidstaten met bovengemiddeld veel kinderarmoede, moet minstens 5% van het budget dit bestrijden. Een kwart van het gehele budget is bestemd voor gemarginaliseerde groepen in de EU, zoals de Roma of mensen zonder Europees burgerschap. Hiermee hoopt de EU bij te dragen aan een socialer en inclusiever Europa.

Context

Begin 2021 werd een politiek akkoord bereikt over het ESF+ tussen de Raad en het Parlement. Hierbij werd het budget van 88 miljard euro bepaald, afkomstig uit het meerjarig financieel kader (MFK). Ten opzichte van de vorige programmaperiode zal het ESF+ groener en digitaler worden. Daarbij voegt het verschillende programma’s samen, zoals het Fund For The Most Deprived (FEAD) en het Youth Employment Initiative (YEI). Hiermee is het ESF+ een belangrijke manier om onder andere het derde kerndoel uit het actieplan voor de Sociale Pijler te behalen, wat stelt dat het aantal arme mensen in de EU vóór 2030 met 15 miljoen moet zijn afgenomen. Dit werd besloten op de Social Summit in Porto.