Het Europees Parlement wil een gemeenschappelijk curriculum invoeren om de voorlichting over de Europese Unie te verbeteren. Dat blijkt uit een aangenomen resolutie. Burgerschapsonderwijs moet bijdragen aan het verkleinen van de afstand tussen de Europese politiek en de burger, aldus het Parlement. Verder doet zij concrete suggesties voor de invulling van het curriculum, zoals een ‘Euro teacher’-label en het bezoeken van Europese erfgoedplekken en gedenkplaatsen.


Parlement eist meer Europees burgerschapsonderwijs om ‘eurokloof’ te dichten

Erasmus+ en Horizon kunnen burgerschapsvorming niet alleen dragen

Het Europees Parlement pleit voor meer aandacht voor de EU in burgerschapsonderwijs. Dat staat in een resolutie die voortbouwt op een initiatiefrapport van het Parlement over burgerschapsvorming in de EU. Burgerschapsvorming moet bijdragen aan het verkleinen van de afstand tussen burgers en de EU-politiek, de zogeheten ‘eurokloof’. Verder moet burgerschapsvorming de burgers enthousiast maken voor Europees beleid over bijvoorbeeld de groene en digitale transitie. Momenteel slagen Europese programma’s er (nog) niet in om een impact op burgerschapsvorming voor de lange termijn tot stand te brengen, aldus het Parlement. Wel is het rapport lovend over de nadruk op gemeenschappelijke waarden, maatschappelijke betrokkenheid en burgerparticipatie die terugkomen in kernactie twee van het Erasmus+-programma. Ook Horizon Europe draagt volgens het rapport substantieel bij aan Europese burgerschapsvorming, bijvoorbeeld via financiering in cluster 2.

Nieuw curriculum met rol voor Erasmus+ en Horizon

Om de langetermijnimpact van EU burgerschapsonderwijs te garanderen stelt het Parlement voor een gemeenschappelijk curriculum te introduceren. Dit curriculum zou moeten bestaan uit een aantal tastbare acties waarbij wederom een belangrijke rol is weggelegd voor Erasmus+ en Horizon Europe. Zo moet het Erasmus+ programma mobiliteitsmogelijkheden voor leraren vergroten, aan de hand van digitale middelen. De mobiliteitsmogelijkheden voor leraren en leerlingen moeten volgens het Parlement worden uitgebreid met bezoeken aan erfgoedplekken en gedenkplaatsen die van belang zijn voor de EU en de lidstaten. Daarnaast dringt het Parlement er op aan om een ‘Euro teacher’-label in te voeren om zo de Europese dimensie in het onderwijs van docenten te stimuleren. Een ‘Erasmus+ Teacher Academy’ moet burgerschapsvorming onder leraren in de formele en de niet-formele sector versterken. Voor het onderzoeksprogramma Horizon Europe vraagt het Parlement om het aantal burgerschapsvorming-calls in het programma te verhogen.

Context

Al bij het ontwerp van de Europese Onderwijsruimte wees men op het belang om de Europese identiteit te bevorderen. Bij een evaluatie van Erasmus+ in 2019 wees het LifeLong Learning Platform op het belang van meer aandacht voor burgerschapsonderwijs. Eind 2021 adviseerde het Parlement al aan de Commissie om een meeromvattende benadering toe te passen in de Europese Onderwijsruimte. In deze resolutie kondigde het Parlement aan om te werken aan een initiatief-rapport over burgerschapsvorming. De resolutie verschijnt niet in de laatste plaats ook vanwege het Europese Jaar van de Jeugd in 2022.