Er is aandacht voor kwaliteitszorg in het MBO in Europese landen, maar het bevorderen van studentenmobiliteit blijkt lastig. Dit blijkt uit een Cedefop rapport over de ontwikkeling van het MBO sinds het Brugge Communiqué uit 2010. In het rapport wordt over de periode 2010 – 2012 gekeken of de korte termijn doelstellingen zijn behaald, wat de trends zijn in de lidstaten op het gebied van MBO en hoe de toekomst er uit komt te zien.

Ontwikkeling MBO sinds Brugge Communiqué in kaart gebracht

Er is aandacht voor kwaliteitszorg in het MBO in Europese landen, maar het bevorderen van studentenmobiliteit blijkt lastig. Dit blijkt uit een Cedefop rapport over de ontwikkeling van het MBO sinds het Brugge Communiqué uit 2010. In het rapport wordt over de periode 2010 – 2012 gekeken of de korte termijn doelstellingen zijn behaald, wat de trends zijn in de lidstaten op het gebied van MBO en hoe de toekomst er uit komt te zien.

Goed op weg
In het afgelopen decennia zijn er onder andere meer kwaliteitskaders geformuleerd en wordt geprobeerd het MBO aantrekkelijker te maken. De positieve trends die Cedefop in de periode 2010 – 2012 heeft waargenomen, zijn:

 • Een meerderheid van de landen heeft een nationaal kwaliteitswaarborgingsprogramma ontwikkeld.
 • Het percentage duaal lerenden jongeren die een beroepsbegeleidende leerweg volgen, is in de afgelopen jaren toegenomen en zal een prioriteit blijven. Samenwerking tussen sociale partners en het MBO is toegenomen.
 • Meer dan de helft van de landen stimuleert volwassenonderwijs door de weg naar het MBO toegankelijker te maken en kwaliteiten en doelen beter aan te laten sluiten bij de arbeidsmarkt en verdere opleidingen.
 • De meeste landen hebben een beleid opgezet op het gebied van begeleiding, zodat studenten een meer overwogen onderwijs- en carrièrekeuze maken en daarnaast ook continue blijven leren.

Werk aan de winkel
Naast de positieve ontwikkelingen van het MBO in de EU sinds het Brugge Communiqué zijn er ook een aantal aandachtsgebieden:

 • In meerdere landen is het buitenlandse talenbeleid een aandachtspunt.
 • Het beleid en de diensten ter ondersteuning aan het MBO en bedrijven voor de professionele ontwikkeling van de docenten loopt nog achter.
 • In de meeste landen is er geen monitoringsbeleid dat gericht is op risicogroepen.
 • Enkel een aantal landen heeft een systeem ontwikkeld om non-formeel en informeel leren (EVC) te erkennen.
 • Er zijn er nog weinig specifieke doelen gesteld om de mobiliteit van studenten te bevorderen.
 • De ontwikkeling om het MBO te betrekken bij nationale innovatiestrategieën is nog niet op het gewenste niveau.
 • Het Europese accreditatiesysteem voor het MBO (ECVET) ondersteunt mobiliteit over de grenzen en het leven lang leren beleid, echter weinig landen zijn tot nu toe bereid om dit systeem in te voeren.

Tijdlijn
Cedefop zal in 2014 wederom de ontwikkeling van het MBO op weg naar de Brugge doelstellingen in kaart brengen.

Meer informatie
Rapport: Trends in VET policy in Europe 2010-12