Verschillende Europese onderzoeksinstellingen roepen op om samenwerking met Russische onderzoekers door te zetten ondanks de oorlog in Oekraïne. Dat laten onder meer Global Young Academy, EuroScience en universiteitskoepel CESAER weten in afzonderlijke verklaringen. Het Oekraïense ministerie van onderwijs en onderzoek roept juist op om samenwerking met Russische onderzoeksinstellingen te stoppen.


Onderzoeksinstellingen verdeeld over behoud samenwerking met Rusland

Instellingen blijven samenwerken

Een aantal Europese onderzoeksinstellingen pleit voor het behoud van academische samenwerking met Russische onderzoekers en instellingen, ondanks de Russische invasie in Oekraïne. De Global Young Academy laat weten zich blijvend in te zetten voor samenwerking met, en tussen Russische en Oekraïense onderzoekers. De vereniging roept andere instellingen op hetzelfde te doen. Ook EuroScience, een pan-Europese non-profit organisatie voor wetenschap en technologie, benadrukt in een verklaring het onderscheid te blijven maken tussen de daden van het Russische leger en individuele Russische onderzoekers. Universiteitenkoepel CESAER onderzoekt het voortzetten van  samenwerkingsbanden met Russische instellingen per individueel geval. Enerzijds prijst zij, evenals de European Research Council, Russische academici die zich middels een open brief tegen de oorlog verzetten. Anderzijds schorst zij het lidmaatschap van de Russische Tomsk Polytechnische Universiteit na uitgesproken steun voor de Russische inval in Oekraïne.

Oproep voor staking samenwerking

Het Oekraiense ministerie van onderwijs en onderzoek roept internationale onderzoeksinstellingen juist op om af te zien van verdere samenwerking met Russische onderzoeksinstellingen. In reactie op oproepen van de Duitse en de Deense overheid, schorten de Alliance of Science Organisations in Germany en Universities Denmark daarom alle samenwerkingsbanden met Russische instellingen op. Daarnaast pleiten twaalf landen binnen de Europese Hoger Onderwijsruimte Rusland als lid te schorsen. Ook andere Europese instellingen handelen in lijn met de Oekraïense oproep. De European University Association (EUA) roept haar leden op per individueel geval te onderzoeken of blijvende samenwerking gepast is. Zelf schort de koepel de samenwerking met 12 Russische universiteiten op na steunbetuiging van de Russion Union of Rectors (RUR) aan de Russische militaire acties in Oekraïne. Verder verklaart CERN definitief geen nieuwe samenwerkingsbanden met Russische onderzoekers aan te gaan en schorst ook All European Acadamemies (ALLEA) leden uit Rusland en Belarus. Universities UK adviseert haar achterban het behoud van samenwerking met Russische instellingen per individueel geval te bekijken.

Context

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne verklaarde de Commissie alle samenwerking met Russische entiteiten onder Horizon Europe op te schorten. Ook een grote groep Europese kenniskoepels verklaarde zich solidair met Oekraïne. De Europese hogeronderwijsgemeenschap kwam als gevolg van de Russische invasie met het Science for Ukraine-initiatief, om getroffen studenten en onderzoekers uit Oekraïne onderdak te bieden. De Global Young Academy verbindt en mobiliseert jong wetenschappelijk talent uit zes continenten, en stelt jonge onderzoekers in staat om internationaal, interdisciplinair en intergenerationeel samen te werken. Verder vertegenwoordigen zowel CESAER als ALLEA een groot aantal Europese onderwijsinstellingen in Europa en spreken zij zich namens hun leden uit voor een verenigde stem binnen de Europese Unie op het gebied van wetenschap en technologie.