Europese onderwijsministers doelen op lagere percentages voor onderwijsmobiliteit. Dit blijkt uit de uitkomsten van de laatste Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport. Het streven om 20% van de leermobiliteitskansen toe te wijzen aan kwetsbare mensen blijft onveranderd. Daarnaast vragen de ministers aandacht voor de versterking van onderzoek en toegankelijke data in onderwijsbeleid. 


Onderwijsministers verlagen doelen voor onderwijsmobiliteit

Verlaagde leermobiliteitsdoelen 

De doelstellingspercentages voor de bevordering van de leermobiliteit van Europeanen moeten omlaag. Dat besluiten de Europese onderwijsministers over de Raadsaanbeveling “Europe on the Move tijdens de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (OJCS-Raad). Waar de Commissie eerst voorstelde om te streven naar ten minste 25% van de hoger onderwijsstudenten en 15% van de beroepsonderwijsstudenten met een buitenlandervaring, verlaagt de OJCS-Raad deze percentages naar respectievelijk 23% en 12%. Het doel om 20% van de totale leermobiliteit door kansarme studenten te laten benutten, blijft ongewijzigd. De Commissie en Raad richten zich ook op mensen die doorgaans minder kansen hebben om in het buitenland te studeren of leren. Alle drie de streefpercentages worden op Europees niveau gesteld en doelen dus niet op nationale cijfers. 

Versterking van onderzoek in onderwijs 

In de aangenomen Raadsconclusie over het bevorderen van evidence-informed beleid binnen de Europese Onderwijsruimte stellen de onderwijsministers vier prioriteiten voor het gebruik van data ter bevordering van onderwijsbeleid. Zo wijst de OJCS-Raad op de inzet van onderzoeks- en data-infrastructuren, mits deze toegankelijk en betrouwbaar zijn. Ook moeten er meer mogelijkheden worden gecreëerd voor onderzoek naar onderwijs, peer-learning- en beleidsexperimenten binnen bestaande EU-programma's, zoals Erasmus+ en Horizon Europe. Ook benadrukken de ministers de noodzaak voor de Commissie en lidstaten om de betrokkenheid van onderzoekers en docenten bij onderwijsbeleid te vergroten. Volgens de Raad is het bestaande Learning Lab on Investing in Quality Education and Training hét instrument voor het bevorderen van empirisch onderbouwd onderwijsbeleid in de Europese Onderwijsruimte.  

Context 

De Europese onderwijsministers kwamen op 13 en 14 mei bijeen voor de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad. In november 2023 deed de Commissie het voorstel voor de Raadsaanbeveling “Europe on the Move” als onderdeel van het Vaardigheden en Talent mobiliteitspakket. Deze Raadsaanbeveling biedt een breder EU-kader voor leermobiliteit, met als doel meer mensen de mogelijkheid te geven om buiten hun land van herkomst te studeren, een opleiding te volgen, of deel te nemen aan niet-formeel of informeel leren. De Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad besloot eerder al over het belang van digitale vaardigheden van EU-burgers en de wederzijdse erkenning van diploma's.  

 

Mede geschreven door Leah Corsmit.