05 mei 2022

Onderwijs krijgt veel aandacht in eindvoorstellen Conferentie toekomst Europa, onderzoek minder

Joep Bresser

Joep Bresser

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Op 9 mei presenteert de Raad van Bestuur van de Conferentie over de Toekomst van Europa 49 eindvoorstellen over diverse onderwerpen, waarbij ook onderzoek en onderwijs aan bod komen. Tijdens het slotevenement in Straatsburg ontvangen de drie EU-instellingen plannen van burgerpanels over in totaal 9 thema’s, waaronder gezondheid, klimaatverandering, de digitale transitie en migratie. Slechts twintig voorstellen raken onderzoek en innovatie (O&I), wat teleurstelling oplevert binnen de onderzoekswereld.


Onderwijs krijgt veel aandacht in eindvoorstellen Conferentie toekomst Europa, onderzoek minder

Onderzoekswereld valt buiten de boot

De Raad van Bestuur van de Conferentie over de Toekomst van Europa presenteert op 9 mei in totaal 49 eindvoorstellen aan de drie EU-instellingen in het kader van de Conferentie. Thema's die daarbij aan bod komen betreffen de digitale transitie, gezondheid, klimaatverandering, als ook onderwijs en onderzoek. Desondanks laten partijen uit onderzoekswereld weten teleurgesteld te zijn met de uitkomst van de Conferentie. Van de 49 voorstellen raken 20 voorstellen aan het thema onderzoek. De secretaris-generaal van League of European Research Universities liet weten dat de plannen een gemiste kans zijn voor de onderzoekswereld en weinig concrete ideeën opleveren voor het toekomstig O&I-beleid.

Onderzoek voor een groener en gezonder Europa

De eindvoorstellen die de onderzoekswereld betreffen raken aan de plannen voor het tegengaan van klimaatverandering en het verbeteren van Europese gezondheidssectoren. Ook zijn er onderzoeksvoorstellen die toezien op het versterken van de Europese economie door duurzame groei en het gebruik van klimaatneutrale grondstoffen. Daarnaast moet de onderzoekswereld gaan bijdragen aan de strategische autonomie van Europa. Met name op het gebied van ruimtevaart, cybersecurity en gezondheid moet de EU blijvend strategisch onderzoek doen. Tenslotte tonen de eindvoorstellen dat de onderzoekswereld kan bijdragen aan de digitale transitie binnen Europa en het versterken van het Europese onderwijssysteem.

Onderwijs in de picture

Het thema onderwijs krijgt meer aandacht. Dit blijkt om te beginnen uit het feit dat binnen de 49 eindvoorstellen een apart thema toeziet op 'Education, youth, culture and sport'. De onderwijsvoorstellen beogen onder meer de werkgeleenheid van jongeren te vergroten door werknemers en werkgevers te ondersteunen in het verzorgen van extra opleidingsmogelijkheden. Daarnaast zijn er plannen voor beter onderwijs voor vluchtelingen, meer educatie over digitale vaardigheden, en onderwijs dat toeziet op het versterken van een Europese identiteit. Tenslotte staat ook de harmonisering van het Europese onderwijsbeleid hoog op de prioriteitenlijst. Zo zien de voorstellen onder meer toe op het bevorderen van de wederzijdse erkenning van diploma’s binnen EU om de mobiliteit van EU-burgers te stimuleren.

Context

De Conferentie over de toekomst van Europa is een innovatief proces waarbij Europese burgers in burgerpanels in gesprek gaan over de toekomstige uitdagingen en prioriteiten voor de EU. Door het organiseren van panels en evenementen op Europees en lokaal niveau trachten de drie EU-instellingen in samenwerking met burgerpanels vorm te geven aan nieuw beleid voor de toekomst van Europa. De processen binnen de Conferentie gingen op 9 mei 2021 van start. Neth-ER liet in een position paper namens het Nederlandse kennisveld weten dat kennis het middelpunt moet vormen van de uitkomsten van de Conferentie. Gedurende de voorbereidingen voor de eindvoorstellen hebben de vier betrokken Europese burgerpanels van de Conferentie zich ook uitgesproken over het belang van onderzoek, innovatie & onderwijs. Hoewel onderwijs een apart thema vormde binnen een van de burgerpanels gold dit niet voor onderzoek. De vraag is nu wat de EU-instellingen gaan doen met de voorstellen en of er eventueel een wijziging van de EU-Verdragen voor nodig is. Als het aan het EP ligt wel, stellen zij in een aangenomen resolutie


Mede geschreven door Liza Bex.