De OESO roept landen op om doorlopende leertrajecten zo aan te passen dat ze beter aansluiten op de uitdagingen van de toekomst en onverwachte veranderingen. De organisatie presenteert drie beleidsveranderingen die studenten weerbaarder moeten maken voor veranderingen op de korte termijn, zoals wijzigingen op de arbeidsmarkt door een crisis of de digitale en groene transities.


OESO pleit voor doorlopende leertrajecten die aansluiten op onverwachte veranderingen

Beleidsveranderingen voor doorlopende leertrajecten

Landen moeten hun doorlopende leertrajecten zo aanpassen dat ze beter aansluiten op de onverwachte uitdagingen van de toekomst, dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in hun rapport ‘Education Policy Outlook 2022: Transforming Pathways for Lifelong Learners. De organisatie benoemt drie beleidsgebieden waar de transformatie moet plaatsvinden. Ten eerste moeten leertrajecten relevanter worden door middel van anticipatie, aanpassingsmogelijkheid en regelmatige beoordeling. Veranderingen zoals de Covid-19 crisis hebben aangetoond dat de toekomst niet altijd te voorspellen is, betuigt de OESO. Echter is het wél mogelijk om op de korte termijn te anticiperen en de aangeleerde vaardigheden hierop aan te passen. Ten tweede moet educatie beter aansluiten op de persoonlijke omgeving van studenten. Verstoringen in de maatschappij, zoals oorlog of crisis, kunnen ervoor zorgen dat leertrajecten niet altijd soepel worden afgerond. Studenten moeten beter begeleid worden tijdens veranderingen in het leerproces, zodat ze minder snel het traject verlaten en makkelijker kunnen herintreden. De OESO benadrukt dat met name het herintreden van vluchtelingen een tijdgevoelige kwestie is waar onderwijsinstellingen bewust van moeten zijn.

Verkleinen van ongelijkheid

Als laatste moeten instellingen de ambities van studenten en werkenden verder ondersteunen én sturen. Dit kunnen ze onder andere doen door een hand uit te steken naar achtergestelde groepen en deze te stimuleren om leertrajecten aan te gaan. De OESO stelt ook voor om jongeren al op jonge leeftijd uitgebreide perspectieven te geven over hun kansen en hen de verantwoordelijkheid te geven om zelf te bekijken hoe ze deze kansen kunnen benutten. Onderwijsinstellingen kunnen hierop inspelen door goede loopbaanbegeleidingen aan te bieden die aansluiten op verwachte uitdagingen in de toekomst.

Context

Recente crises zoals de covid-19 pandemie, de oorlog in Oekraïne en de aanhoudende veranderingen in het klimaat kunnen grote onzekerheden brengen, ook in onderwijstrajecten. Hierdoor neemt onder andere de leerongelijkheid toe. Eerder dit jaar bracht de OESO al een rapport uit waarin het opriep om de gelijkheid van het onderwijs centraal te stellen na de covid-19 pandemie. De focus op eerlijke kansen staat nu ook weer centraal. Deze keer zijn de aanbevelingen echter niet alleen gericht op het oplossen van leerongelijkheid, maar ook om verdere ongelijkheid in het onderwijs te voorkomen.

 

Mede geschreven door Laura de Boer.